Känner du precis som vi en stor passion för textil, färg och form? Då tycker vi att du ska ansöka till något av våra utbildningsprogram på heltid.
Vi ser fram emot din ansökan!

På Handarbetets Vänner erbjuder vi tre olika utbildningar i textil som förenar konstnärliga och formmässiga uttryck med avancerad hantverkskompetens. Våra utbildningar innefattar bland annat vävning, konstsömnad, sömnad men också andra textila hantverkstekniker och heltidsbildningarna vi erbjuder är studiemedelsberättigade.

Ansökningsperioden ligger under februari-april och utbildningarna startar på hösten. Läs om arbetsprover och hur ansökan går till under ”Bra att veta” nedan. När ansökningsperioden är öppen hittar du länk till ansökningsportalen här!

Bra att veta

Ansökningssidan öppnar 5 februari 2024.

Du ansöker med arbetsprover, CV och ett personligt brev samt intyg på behörighet. Arbetsprover ska bestå dels av din portfolio, dels av en kort uppgift (utförlig information om temat för uppgiften och portfolio finns nedan). Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Ansökan gör du via skolans ansökningssida. Där skapar du en profil och laddar upp dina arbetsprover.

Läs igenom instruktionerna noga innan du börjar, ansökan består av följande.

1. Id-handling

Kopia av ex körkort, pass eller id-kort.

2. Behörighetsgivande handling

Betyg från svenskt gymnasium eller motsvarande.

3. Arbetsprover

Består av två delar: Portfolio och Uppgift: Till din ansökan vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du redogör för med bild och text i en PDF. Uppgift och portfolio ska skickas som en (1) PDF-fil. PDF-filen får väga max 30 MB.

3.1 Portfolio

I din portfolio vill vi att du skickar in bilder på arbeten som visar ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (på de fyra sidorna kan flera skisser/foton/textila verk visas). Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita. Ange vald teknik under varje bild. Märk respektive sida med: ”portfolio”.

3.2 Uppgift

Tolka fritt och med valfri teknik årets tema. Du kan fritt tolka uppgiften och val av material och teknik för arbetsprovet/verket. Fota eller scanna samtliga arbetsprover och spara som pdf-fil. Märk respektive sida med: ”Uppgift”.

Temat för arbetsprovsuppgiften för läsåret 24/25 är: ” I samklang”.

Se exempel på portfolio här:

TIPS! För att underlätta så har vi fått OK att visa några av de nuvarande studerandes portfolios som de skickade in i samband med sin ansökan till HV Skola. Här kan du se exempel på portfolios: Portfolio.

4. Personligt brev

Presentera dig själv och berätta varför du söker utbildningen samt beskriv kort hur du arbetar/vill arbeta inom textil. Max en A4-sida i PDF-format.

5. CV

Skriv ett kortfattat CV där du anger dina tidigare utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter. Max en A4-sida i PDF-format.

6. För dig som söker till Högre textil hantverksutbildning

Intyg som styrker att du genomgått utbildningen Textilhantverk Basår Vävning eller motsvarande (grundkunskaper i vävning (ca 200 h), bindningslära (ca 50h) och konstsömnad (ca 120h). Bifoga intyget (med specificerade timmar och ämnen) samt övriga dokument under ”Övriga” på ansökningssidan.

Döp alla dina dokument med ditt eget namn och vilket dokument det gäller enligt principen: förnamn_efternamn_dokumenttyp.pdf
Exempel: Lisa_Andersson_cv.pdf.

If you are an international student or non-Swedish speaker and would like to apply, please contact skola@handarbetetsvanner.se and we’ll help you with your application. Make sure you´ve got the insurance required before arriving in Sweden.

Arbetsprov

Består av två delar: Portfolio och Uppgift: Till din ansökan vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du redogör för med bild och text i en PDF. Uppgift och portfolio ska skickas som en (1) PDF-fil. PDF-filen får väga max 30 MB.

Portfolio

I din portfolio vill vi att du skickar in bilder på arbeten som visar ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (på de fyra sidorna kan flera skisser/foton/textila verk visas). Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita. Ange vald teknik under varje bild. Märk respektive sida med: ”portfolio”.

Uppgift

Tolka fritt och med valfri teknik årets tema ”I samklang”. Du kan fritt tolka uppgiften och val av material och teknik för arbetsprovet/verket. Fota eller scanna samtliga arbetsprover och spara som pdf-fil. Märk respektive sida med: ”Uppgift”.

Temat för arbetsprovsuppgiften för läsåret 24/25 är: ” I samklang”.

Ansökningsperiod

5 Februari – 15 April 2024

Antagningsförfarande

Du ansöker med arbetsprover inkl. en kort uppgift, cv och ett personligt brev. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Du finner mer information om antagningen i vår FAQ.

Kursavgift

Se aktuell kursavgift under respektive utbildning. Materialkostnader tillkommer. Utbildningen är CSN-berättigad och du kan söka studiemedel på högskolenivå.

Utbildningsbevis/intyg

Efter avslutad godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis med betyget godkänd eller icke godkänd.

Utbildningsstart

Utbildningen startar i augusti.

Undervisningstider

Utbildningen är på heltid, dagtid mellan 9:00 och 16:00 och har 800 lärarledda timmar per läsår.

Behörighetskrav Textilhantverk Basår – Vävning Textilhantverk Basår – Sömnad

Det formella behörighetskravet är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Textila erfarenheter, samt förkunskaper inom färg och form är meriterande men inte ett krav.

Behörighetskrav Högre textil hantverksutbildning

För att söka till utbildningen ska du ska ha gått ut Textilhantverk Basår – Vävning på Handarbetets Vänners Skola eller ha motsvarande kunskaper och färdigheter. För att antas till utbildningen krävs goda förkunskaper inom vävning (200h), bindningslära (50h), och konstsömnad motsvarande minst kortkurs, grundnivå, Handarbetets Vänner Skola. Förkunskaper inom färg och form är meriterande.

Självskattning

Du kan själv få en uppfattning om din behörighet genom att göra detta självskattningstest.

Om du har blivit antagen med förbehåll om komplettering får du alltid ett meddelande med information om hur du blir behörig. Antagningen gäller då med reservation för att du uppfyller behörighetskraven innan terminsstart.

Terminsavgift

Se aktuell kursavgift/terminsavgift under respektive utbildning.

Terminsavgiften betalas en gång per termin. En faktura kommer att skickas ut till dig en gång i början av höstterminen och en gång vid vårterminens start. Den delbetalning om 2000 kr som gjordes vid antagning avräknas från fakturan på höstterminen.

Materialkostnader

Tänk på att vissa materialkostnader tillkommer. Det går inte att på förhand att säga vad materialkostnaderna uppgår till, det är individuellt för varje studerande och projekt. Men du kan själv påverka dina egna materialkostnader genom att välja de material du vill arbeta med.

Ansöka om studiemedel från CSN

Som studerande på våra läsårsutbildningar har du möjlighet att ansöka om studiemedel. Om du studerar en heltidsutbildning på HV är du studiemedelsberättigad utifrån kvoten B1 är för studier på eftergymnasial nivå, det vill säga samma kvot som för högskole- och yrkeshögskolestudier. Vid ansökan på CSNs hemsida finns datum för utbildningen förifyllda, ändra inte dem.

När du fått iväg din ansökan och terminen har startat, kommer du att få en blankett om studieförsäkran på din sida. Denna ska du själv skriva ut, signera och därefter lämna i ett fack på skolans kansli. Skolans administration intygar att du studerar på skolan och returnerar intyget i facket för upphämtning
av dig. Du skickar själv in din studieförsäkran till CSN.

Du har även rätt att söka merkostnadslån från CSN för terminsavgiften. CSN har koll på skolans terminsavgifter så du behöver inte intyga det (även om CSN anger det på sin hemsida). Vi intygar istället att du går på skolan när ansökan har kommit in till oss för påskrift.

Om har frågor gällande ditt studiemedel vänd dig i första hand till CSN. Det är dom som kan ge dig rätt svar utifrån just din situation. www.csn.se.

Stipendier

Under läsåret får vi dock in ett antal kungörelser från en rad olika fonder och stiftelser som har stipendier som du i många fall kan söka.

Ibland kan det också vara möjligt att erhålla stipendier från olika lokala och nationella stipendiefonder. Kolla hur det ser ut på din hemort, eftersom många stipendiefonder har lokal anknytning. Du hittar grundläggande information genom länsstyrelsernas stiftelsedatabas på www.stiftelser.lst.se, där du kan söka på läns- och kommunnivå samt på ändamål.

Frågor och svar om våra heltidsutbildningar

Till din ansökan till HV Skola vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du skickar in bilder av. I din portfolio vill vi att du visar bilder på arbeten med ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (ett dokument).
Det kan exempelvis vara textila arbeten (inget måste!), idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita.

Här kan du se exempel på portfolios.

En antagningsjury bestående av fyra representanter – utbildningsansvariga och undervisande lärare samt en studeranderepresentant – går igenom alla ansökningar. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation samt din känsla för färg och form och bedömer dessa enligt en tregradig skala. Detta görs först enskilt av jurymedlemmarna och sedan sker en gemensam sammanställning. Vi gör också en bedömning för att säkerställa att du uppfyller grundläggande behörighetskrav. Vi förespråkar likabehandling och inga sökande missgynnas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Se avsnittet om behörighet. Under utbildningsinformationen kan du också göra vårt självtest för att se om dina kunskaper räcker till att söka till Högre textil hantverksutbildning.

Du får en bekräftelse på din sida på Yh-antagning att vi har tagit emot din ansökan. En antagningsjury går igenom alla ansökningar. Antagningsbeskedet publiceras på ditt konto på Yh-antagning tidigast mitten av maj och framåt. Inga förhandsbesked ges per telefon. Vid behov kan vi komma att kontakta dig inför antagningsbeslutet.

Ja. Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats.

Om du blir antagen kommer du att följa tre steg:
1. Tacka ja till din plats på Yh-antagning. Läs instruktionerna i antagningsmeddelandet noga. Det är viktigt att du svarar inom utsatt tid, i annat fall går platsen till nästa person i kön.

2. Vid antagningen gör du en delbetalning på 2000 kr av terminsavgiften för att säkra din plats. Beloppet återbetalas inte vid avhopp men dras av från din första terminsavgift. Betalning sker till Handarbetets Vänners Bankgiro 160-7316 eller via Swish 123 663 23 92. Det är viktigt att du märker betalningen med ditt för- och efternamn.

3. Maila ett porträttfoto till oss: skola@handarbetetsvanner.se

I augusti kommer du att få ett uppstarts-mail från din huvudlärare. I mailet kommer du att få all information om hur du ska förbereda dig inför terminsstart, det gäller även om särskild litteratur eller verktyg ska införskaffas. Se till att du har angett korrekt mail i din ansökan för att säkerställa att mailet kommer fram till dig.

Om du blivit tilldelad reservplats finns information om din köplats på din sida i antagningssystemet. Så fort någon tackar nej skickas ett erbjudande om plats till nästa person i kön, håll utkik i din mail för att se de notiser som skickas ut från vår ansökningssida.

Om du avstår din plats vill vi att du meddelar det genom att tacka nej i ansökningssystemet. Om du redan tackat ja och vill avstå din plats, meddela ditt nej i ansökningssystemet och maila ditt avhopp till skola@handarbetsvanner.se. Läs instruktionerna i antagningsmeddelandet noga. Det är viktigt att du svarar inom utsatt tid, så att nästa person på tur har möjlighet att få platsbesked så snart som möjligt.

Skolan har inga rum till uthyrning.

Handarbetets Vänner Skolas elevkår är ansluten till Stockholms studenters centralorganisation (SSCO), och du kan genom SSCO få hjälp att ordna bostad, genom att du blir medlem i kåren vid kursstart. Du har då rätt att söka studentlägenheter hos Stockholms Studentbostäder (SSSB) har. Läs mer: www.sssb.se.

Alla som studerar på Konst- och kulturutbildningar har rätt att bo i Kista Studentbostäder som förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling. Vissa andra förvaltare av studentbostäder godkänner dock inte vår typ av utbildning för att bo där.

Efter examen startar en del eget företag och arbetar med textil och hantverk och/eller konstnärlig verksamhet i egen ateljé, eller tillsammans med andra, med uppdrag exempelvis i samarbete med arkitekter. En del går vidare till en anställning som konsthantverkare vid större ateljéer i Sverige eller utomlands eller undervisar i textila tekniker. En del väljer att även göra ett gesällbrev, som en dokumentation på sin kunskap.
Efter utbildningen väljer en del att läsa vidare inom konst-, konsthantverk-, mode och textil vid högskolor som Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Yes, we do grant applications from all over the world. Note that if you’re a non-EU citizen, you will have to apply for a Swedish study permit.

See what applies to your situation and if you need to call them this is the contact information: https://www.migrationsverket.se/English/Contact-us.html

Also make sure you´ve got the insurance required before arriving in Sweden.

Yes, you can apply, but do note that all classes are held in Swedish. To make the most of your education we do believe that it is of importance that you can follow along with the teacher to be able to take in all the content in the programme.
Therefore we recommend that you have skills equivalent to Svenska A/1 level. You can see an example here: https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/sprak/svenskaswedish/svenska-a1/

If you are an international student or non-Swedish speaker and would like to apply, please contact skola@handarbetetsvanner.se and we’ll help you with your application.