Ur vävstolen – en utställning om Alice Lund Textilier

HV Galleri 25 mars 2015

Vernissage: torsdag 9 april kl 16-19 

Öppettider: onsdag-fredag 11.00 – 18.00, lördag 12.00 – 17.00

Ur vävstolen – en utställning om Alice Lund Textilier

9 april-16 maj

Alice Lund Textilier verkar för en utveckling av den textila konsten och handvävningen. I ateljén i Borlänge tillverkas mattor, textil konst och kyrkliga textilier för privat och offentlig miljö över hela världen. Genom forskning, utställningar, kurser och föredrag sprider ateljén kunskapen om det levande svenska textilarvet. Alice Lund Textilier har sedan mitten av 1930-talet arbetat med kvalitativ handvävning. Tillverkningen av mattor och annan textil konst är en viktig del i verksamheten. Genom att förvalta och utveckla de handvävningskunskaper som har växt fram under årtionden kopplas dåtid och nutid samman. I vår samtid på 2010-talet ser vi ett behov av förståelse för ansvarstagande produktion, en närhet till material och ett långsiktigt tänkande. Där finns Alice Lunds ledord om hållbarhet både i kvalitet och i design som bereder vägen för ateljén in i framtiden. Ateljén fortsätter även att arbeta i de funktionalistiska tankegångarna om helhetsperspektivet. Både i samverkan mellan textilier och den rumsliga miljön och i perspektivet av tillverkningskedjan. 

I utställningen visas handvävda mattor från Alice Lund Textiliers mönsterskatt, skisser från ateljéns arkiv och bildvävnader vävda för textilkonstnären Helena Hernmarck. 

Handvävning: Under utställningen kommer konstväverskan Ebba Bergström från Alice Lund Textilier att visa hur det går till i arbetet i vävstolarna och svara på frågor; torsdag 9 april, lördag 11 april, torsdag 23 april och lördag 16 maj. 
Föreläsningskväll: Föreläsningskväll i textilkonstens och handvävningens tecken. Föreläsning med textilkonstnär Helena Hernmarck och Frida Lindberg, verksamhetsledare och ägare Alice Lund Textilier. Torsdag 23 april, 18.00- 20.00. Föranmälan till frida@alicelund.se. 

För frågor om utställningen eller Alice Lund Textiliers verksamhet, kontakta gärna Frida Lindberg, frida@alicelund.se tel 0243-23 32 69. 

Utställningen Ta plats – kvinnorum! i Handarbetets Vänners galleri är populär. De vackra, starka och monumentala bildvävarna efter porträtt av kvinnor gör intryck. Under julhelgen bjuder textilkonstnärerna Astrid Bäckström och…