Anmälningsvillkor kortkurser

Avbokningsvillkor

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett.
Om deltagare väljer att inte påbörja eller avbryter en kurs debiteras hela kursavgiften. Vid uppvisande av aktuellt sjukintyg återbetalas avgiften för kvarvarande kurstillfällen minus 10% i administrationsavgift.
I vissa kurser tillkommer kostnad för material. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Inställd kurs

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt många anmälningar finns. Om skolan tvingas ställa in en kurs återbetalas kursavgiften i sin helhet.

Avgift och betalningsvillkor

Kursavgiften betalas i sin helhet vid anmälningstillfället. För närvarande är det inte möjligt att delbetala kurserna.

Förkunskapskrav

För att delta i en fortsättningskurs krävs vissa förkunskaper som du finner i kursinformationen. Om du har tillgodogjort dig relevanta förkunskaper på annat sätt än genom att gå kurs på HV behöver du vidimera det genom ett intyg till skola@handarbetetsvanner.se innan du betalar kursen. Vi förbehåller oss rätten att neka en anmälan där förkunskaper saknas. Kursavgiften återbetalas i detta fall inte.

Kallelse

Innan kursen startar kommer du att få en kallelse via e-post. I den finner du datum, tider och övrig praktisk information om kursen.

Force Majeure

Handarbetets vänners skola förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta på kurstillfällen alternativt ställa om fysisk undervisning till digitalt format eller förändra innehållet i utbildningen och/eller kursledare på grund av omständigheter som vi inte har kunnat förutse, påverka eller som är utom vår kontroll; så kallad Force Majeure. Force Majeure kan exempelvis vara arbetsmarknadskonflikt, strejk, upplopp, sjukdom, brand, naturkatastrof, epidemi, långvarigt elavbrott och tvingande myndighetsbeslut eller starka myndighetsrekommendationer.

Kundregister

I och med att du godkänt köpevillkoren i samband med anmälan har du samtyckt till att registreras med personuppgifter i Handarbetets vänners kundregister. Vår personuppgiftspolicy finner du här: https://handarbetetsvanner.se/om-oss/policy-for-behandling-av-personuppgifter/

Har du några frågor är du välkommen att kontakta HV Skola:
Telefon 08-545 686 50
E-post till skolan: skola@handarbetetsvanner.se