Ansökan och antagning till heltidsutbildningar

HV Skola 5 december 2021
Ansökan Ansökningssidan öppnas 9 februari 2022. Du ansöker med arbetsprover, CV och ett personligt brev samt intyg på behörighet. Arbetsprover ska bestå dels av din portfolio, dels av en kort uppgift...

Ansökan

Ansökningssidan öppnas 9 februari 2022.

Du ansöker med arbetsprover, CV och ett personligt brev samt intyg på behörighet. Arbetsprover ska bestå dels av din portfolio, dels av en kort uppgift (utförlig information om temat för uppgiften och portfolio finns nedan). Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Ansökan gör du via skolans ansökningssida (det går också bra att ansöka via anmälningsknappen intill respektive utbildning). Där skapar du en profil och laddar upp dina arbetsprover. 

HÄR LADDAR DU UPP DINA ANSÖKNINGSHANDLINGAR. Läs igenom instruktionerna noga innan du påbörjar din ansökan: 


I ansökan ingår:


1. Id-handling. Kopia av ex körkort, pass eller id-kort.

2. Behörighetsgivande handling. Betyg från svenskt gymnasium eller motsvarande.

3. Arbetsprover som består av två delar: din portfolio samt tolkning av en uppgift:
Till din ansökan vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du skickar in bilder av. Uppgift och portfolio ska skickas som en PDF-fil. PDF-filen får väga max 30MB. 

Portfolio
I din portfolio vill vi att du skickar in bilder på arbeten som visar ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (på de fyra sidorna kan flera skisser/foton/textila verk visas). Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita. Ange vald teknik under varje bild. Märk respektive sida med: ”portfolio”. 

Uppgift
Tolka fritt och med valfri teknik: Utopi.
Du kan fritt tolka uppgiften och val av material och teknik för arbetsprovet/verket.
Fota eller scanna samtliga arbetsprover och spara som pdf-fil. Märk respektive sida med: ”Uppgift”. 

Döp alla dina dokument med ditt eget namn och vilket dokument det gäller enligt principen: förnamn_efternamn_dokumenttyp.pdf

Exempel: Lisa_Andersson_cv.pdf.

4. Personligt brev: Presentera dig själv och berätta varför du söker utbildningen samt beskriv kort hur du arbetar/vill arbeta inom textil. Max en A4-sida i PDF-format. 

5. CV: Skriv ett kortfattat CV där du anger dina tidigare utbildningar och relevanta arbetslivserfarenheter. Max en A4-sida i PDF-format. 

6. För dig som söker till Högre textil hantverksutbildning: Intyg som styrker att du genomgått utbildningen Textilhantverk basår eller motsvarande (grundkunskaper i vävning (ca 200 h), bindningslära (ca 50h) och konstsömnad (ca 120h). Bifoga det här intyget samt övriga dokument under ”Övriga” på ansökningssidan. 

 

Antagning:

  • Du får en bekräftelse på din sida på Yh-antagning att vi har tagit emot din ansökan.
  • En antagningsjury går igenom alla ansökningar. Se beskrivning av antagningsförfarande nedan. Vid behov kan vi komma att kontakta dig inför antagningsbeslutet.
  • Antagningsbesked publiceras på ditt konto på Yh-antagning från och med maj och framåt. Inga förhandsbesked ges per telefon.
  • Om du blir antagen kommer du att följa två steg: 1. Tacka ja till din plats på yh-antagning. 2. Betala in en anmälningsavgift om 2000 kr för att säkra din plats. Detta belopp dras av från din terminsavgift om du väljer att gå utbildningen.

Så här genomförs antagningen:

En antagningsjury bestående av fyra representanter – utbildningsansvariga och undervisande lärare samt en studeranderepresentant – går igenom alla ansökningar. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation samt din känsla för färg och form och bedömer dessa enligt en tregradig skala. Detta görs först enskilt av jurymedlemmarna och sedan sker en gemensam sammanställning. Vi gör också en bedömning för att säkerställa att du uppfyller grundläggande behörighetskrav. Vi förespråkar likabehandling och inga sökande missgynnas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Kontakta oss:

Hör gärna av dig till oss om du behöver hjälp med din ansökan, maila skola@hv-textil.se eller ring 08-545 686 50.

Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats. 

If you are an international student or non-Swedish speaker and would like to apply, please contact skola@hv-textil.se and we’ll help you with your application. Make sure you´ve got the insurance required before arriving in Sweden.