Handarbetets Vänner har funnits sedan 1874 och är en av de få kvarvarande ateljéerna för textil konst i landet.

I ateljén arbetar hantverkare med skicklighet och känsla för de olika materialens egenskaper. Med säker känsla för färg och form, tolkar och förverkligar de konstnärernas idéer och förlagor. Även unik inredningstextil, mattor, möbeltyger och ridåer utförs av HV efter beställarens önskemål. HV åtar sig även renoveringar. Många kulturhistoriskt intressanta miljöer har på så sätt bevarats för eftervärlden och värdefull hantverksskicklighet hålls levande.