150 år i textilens tjänst!

År 2024 firar Handarbetets Vänner 150 år! Under året öppnar vi dörrarna till en värld av textilt hantverk och textil konst. Det blir  utställningar, föreläsningar, bokreleaser, jubileumskurser och annat.
Jubileumssidan uppdateras under året med nya aktiviteter och med spännande nedslag i vår historia. Jubileumsaktiviteterna finns också tillgängliga via kalendariet ”På gång” på vår hemsida.

Handarbetets Vänner grundades 1874 och är ledande inom tillverkning, utbildning och utveckling av avancerade textilier och design. Under årtiondena har Handarbetets Vänner bidragit till att bevara och utveckla det textila hantverket. Efter 150 år i textilens tjänst är föreningen i dag mer livaktig än någonsin och fungerar som ett språkrör för det samtida textila hantverket. 

I den unika ateljén tillverkas storskalig textil konst för offentlig miljö i samarbete med några av Sveriges främsta konstnärer och som kan ses i allt från Sveriges riksdag till FN:s högkvarter i New York och kulturhus, sjukhus och skolor runtom i landet. 

Här utbildas morgondagens textilhantverkare i traditionella tekniker, konstnärliga uttryck och hantverkskompetens. I Handarbetets Vänners galleri visas bredden av textilhantverk och textilkonst för allmänheten.

Under vårt jubileumsår öppnar vi dörrarna till en värld av textilt hantverk och sprider kunskapen om det textila hantverket och kulturarvet till alla som vill upptäcka och uppleva textilhantverkets och textilkonstens kraft.