HV Skola gratulerar studerande till gesällbrev och silvermedaljer

HV Skola 11 september 2013

Två avgångselever från Högre textil hantverksutbildning 2013, har avlagt gesällbrev och tilldelats medaljer för sin yrkesskicklighet inom konstbroderiyrket. 

Stora silvermedaljen har tilldelats Ane Løser Sørensen för broderiet  Kumpanerna. Här kan du se fler av Anes arbeten.

Lilla silvermedaljen har tilldelats Maria Kamfjord för yllebroderiet Båtarna.

Gesäll- och mästarbrevsutdelning sker i Stadshuset onsdagen den 6 november.