Länk – Link – Linkki II

26 oktober–18 november

NK LINK LINKKI II

Taiteilijat O och Fiber Art Sweden

Nätverket Fiber Art Sweden har bjudit in organisationen Taiteilijat O till den gemensamma utställningen LÄNK LINK LINKKI II.

Åtta sammansatta konstellationer bestående av konstnärer från Finland och Sverige, möts i dialoger och fördjupar sina erfarenheter i samarbete.

Anna Hackman (FI)-Helen Hortlund Heldt (SE)

Piia Lieste (FI) – Hugger-Mugger (SE)

Veera Tamminen (FI) – Sonja Löfgren-Birch (SE/FI)

Paavo Halonen (FI) -Lotte Nilsson-Välimaa (SE)

Elina Laitinen (FI) – Gunnel Pettersson (SE)

Virpi Vesanen-Laukkanen (FI) – Maria Sandstig (SE)

Laura Pehkonen (FI) – Takao Momiyama (SE)

Riikka Peltola (FI) – Ellen Skafvenstedt (SE)

De 18 medverkande konstnärerna verkar inom fälten konst, 

konsthantverk och design och de har alla en stark koppling till material, något som definieras i verken såväl konkret som i ett konceptuellt förhållningssätt.

Taiteilijat O (Artists O), en icke vinstdrivande organisation för konstnärer inom fältet tillämpad konst, bildades 2006 och är i sin tur medlem i organisationen Ornamo. Organisationens syfte är att öka kunskapen om industriell konst och konsthantverk, samt att stärka dess position inom fältet för samtidskonst.

Fiber Art Sweden (FAS) bildades 1998 och är ett nätverk av konstnärer som verkar inom ett utvidgat textilt fält. Syftet är att befrämja diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. Kontinuerligt har FAS uppsökt nya platser och sammanhang och intagit nya positioner – såväl i form av curerade utställningar som samtalsserier och workshops.

Det första samarbetet LÄNK LINK – LINKKI har visats på Hanaholmens galleri hösten 2021. Väldigt mycket har hänt i världen sedan dess. Relationerna mellan länderna i världen har förändrats. Politik och dagliga problem i livet har aktualiserats, och väcker nya existentiella frågor. En långsiktig dialogisk praktik har blivit ännu viktigare.