Seminarium – Textile Power, Nordic Outsider Art och Specialpedagogiska institutionen

4 maj 16:00–18:00
Konstnärskollektivet Inuti bjuder in till seminarium i samband med utställningen
TEXTILE POWER på Handarbetets Vänner Galleri.
Program
16.00–16.20 – Magnus Östling och Chang Im Ohlsson, konstnärer från INUTI ger en guidad tur av utställningen. De båda visar sin egen konst i utställningen samt två kollektiva verk.
16.30 –16.50 – Helen Knutes Nyqvist och Marie-Louise Stjerna, forskare från Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet kommer berätta om Dreamlabzzz – ett konst och forskningsprojekt om drömmar i samarbete med Inuti.
17.00–17.20 – Sirpa Taulu, ledare för Kettuki i Hämeenlinna, Finland kommer berätta om NOA, Nordic Outsider Art, om hur våra 5 Nordiska länder samverkar. Kettuki är initiativtagare till det kollektiva verket My Everyday.
Alla programpunkter är öppna för samtal, frågor och reflektioner. Fri entré.
Handarbetets Vänner Galleri
Djurgårdsslätten 82-84 i Stockholm