Ta plats – kvinnorum

23 november 2023–27 januari 2024

FÖRÄNDRING – NYTOLKNING – MYT
VEM ÄR HON – VILKEN ROLL SPELAR HON?

Två bildvävare med porträtt, samhällsengagemang och monumentala bildvävar som gemensam nämnare. Textilkonstnärerna Berit Sahlström och Astrid Bäckström är två textilkonstnärer som genom historien har intagit en mängd olika positioner gentemot de verk man framställt. Konstnärerna har till utställningen arbetat med nytolkning av historiska verk och uppmärksammat maktstrukturer med viss lekfullhet. De knyter i flera av verken an till konstnärer och författare via porträtt och vill på så vis bidra till diskussionen om den textila konstens betydelse den konstnärliga scenen idag.

Utställningen kommer inramas med performance, poesi och musik samt workshop. Mer information om innehåll och datum för detta kommer. Curator: Berit Sahlström, Astrid Bäckström