Fiber futures – Alumner – nästa generations textilkonst

21 mars–4 maj

Med anledning av att Handarbetets Vänner firar 150 år presenterar vi utställningen ”Fiber futures – Alumner – nästa generations textilkonst”.

Varje år utexamineras vid Handarbetets Vänners skola ett tiotal elever inom textilt hantverk. Utrustade med spetskompetens inom hantverket och med en förmåga till konstnärlig höjd är många idag verksamma som textilhantverkare och textilkonstnärer.

I utställningen får besökaren möta textilhantverkare och textilkonstnärer som har utbildats vid Handarbetets Vänner skola. I utställningen lyfts textila verk som visar en bredd av tekniker och konstnärliga uttryck.

Vernissage 21 mars kl 16–19
Handarbetets Vänner Galleri
Djurgårdsslätten 82–84, Stockholm

Medverkande textilkonstnärer:  

1. Emma Holmgren (f. 1989 i Ljungby) är en textilkonstnär som bor och verkar i Göteborg. Hon studerade på Handarbetets Vänner under åren 2015–2017 och genomför just nu sina masterstudier på HDK-Valand. Emma arbetar med både handvävning och broderi. ­Hennes konstnärliga arbete tar alltid sin början i en lust att leka med färger och former och deras relation sinsemellan. I sina bilder bearbetar Emma det vardagliga livet och teman som moderskap, sorg och motstridiga känslor berörs.

2. Amanda Sartori Leksell (f. 1993) är verksam som textilkonstnär i Stockholm. Efter sina studier vid Handarbetets Vänner har hon fortsatt vid Kandidatprogrammet Textil på Konstfack. ”I mitt ­huvud samlas ett arkiv med bilder. Miljöer, saker och händelser som framkallat känslor och präntat sig fast. Med tiden fyller fantasin i bilderna, jag klipper och klistrar bland ­olika minnen, förstärker, förvränger och målar om. Det är här någonstans som mina arbeten tar form. Genom vävstolen och på tryckbordet skapar jag rumsliga textilier för offentliga och privata rum. Här plockar jag fram mina bilder och skapar vibrerande textila världar där det vackra bryts av något som skaver. Här låter jag fantasin möta mina tolkningar av världen.”

3. Eva Olanders (f. 1968) är medlem i Södertälje konstnärskrets. Utbildad vid Mullsjö folkhögskola, Centre des Métiers d ́art en Construction Textile, Montréal, Canada och Handarbetets Vänners skola, Stockholm. ”Min inspiration kommer från vårt inre liv. Jag vill lyfta fram känslolivet i acceptansens ljus. Utöver detta söker jag ytterligare dimensioner. Någon form av mystik som omgärdar oss. Mina bilder hänger likt livet på en skör tråd. Sakta arbetar jag mig in i varje känsla och omsluts. Vördnadsfullt låter jag mina händer styras. Varje tråd ska ska bilda ett stygn som med form, färg och riktning speglar och förstärker uttrycket.”

4. Klara Gardtman (f. 1987, Stockholm) har läst vid Handarbetets Vänners basår där hon graduerade 2018. Efter sina studier har hon läst vidare på kandidatprogrammet i ­textil på Konstfack (2018–2021) och vid Islands konsthögskola. I Klaras arbete kanaliseras ­känslor kring känsel och förgänglighet genom en nyfikenhet på materiella beteenden och ­kontraster. Via framförallt vävning, fotografi och tryck experimenterar hon med materialen och hur deras omvandlingar, taktiliteter och motsatser kan blandas ihop till en slags, ofta flertydig, helhet. En helhet, och tillflykt, till en mjuk och ljum, ganska dimmig och ibland dunkel men kontemplativ plats, som går i balansgång mellan det bekanta och det obekanta.

5. Ida Isak Westerberg (f. 1986, Sunderbyn) är baserad i Luleå och Övertorneå och utgår från queera och tornedalska perspektiv i sitt skapande. Westerberg studerade textilt basår och högre textil hantverksutbildning på Handarbetets vänner mellan åren 2015–2018. I en önskan av att komma förbi gestaltandet så började den undersöka hur ett samarbete med en plats kunde utvecklas där platsen hade lika mycket att säga till om som Westerberg själv. Genom ett projekt med konstnären Anna Classon så hittade ­Westerberg myren i sin morfars gamla skog och sedan 2019 är Sompasenvuoma medskapare till nästan alla vävar i Westerbergs egna projekt. Garn färgas in, växter plockas och vävar grävs ner – metoderna varierar men samarbetet består. 

6. Siri Pettersson (f. 1990, Gotland) har läst på Handarbetets Vänner mellan åren 2013–2016, hon fortsatte sedan sina studier i Japan vid Kawashima Textile School i Kyoto. ”Det analoga görandet har en central roll i mitt arbete. Jag väver samman tusentals handfärgade trådar till abstrakta mönster och rytmer. Det är en besatthet för ordning. Arbetet är processbaserat och växer intuitivt fram i ateljen. Parallellt utgör konstnärliga samarbeten en stor del av mitt arbete, dels i vävgruppen Studio Supersju, men även med bildkonstnärer där jag tolkar och översätter skisser och målningar i väv.”

7. Victoria Cleverby (f.1990, Stockholm) gick på Handarbetets Vänners högre ­textila hantverksutbildning 2009–2011, och tog 2014 en kandidatexamen vid Konstfacks textil­linje. Sedan dess har hon arbetat självständigt i sin egen ateljé och ställt ut både i Sverige och utomlands. I sin konstnärliga praktik arbetar Victoria med text och ­textilier för att ­undersöka världens beskaffenhet, och hitta ett språk som inte är språkligt. För ­närvarande jobbar hon på ett projekt som undersöker väven som en metafor för ­universum.

8. Tove Starfelt (f. 1993, Stockholm. Baserad i Norra Bohuslän) är utbildad på Handarbetets Vänner (textilt basår 2016–17) och HDK-Valand Steneby (2017–20). I tekniker som färgning, vävning och sömnad rör sig hennes arbeten mellan två dimensionella ytor, ­rumsliga installationer och skulpturala objekt. Hon intresserar sig för kroppens samspel med materialet i själva hantverksakten och de visuella och konceptuella egenskaperna hos detta taktila arbetssätt. Den fysiska kontakten och den spenderade tiden lämnar spår efter sig som letar sig in i det färdiga arbetet.

9. Lisa Juntunen Roos (f. 1988) har läst vid Handarbetets Vänners högre textila utbildning mellan åren 2011-2013. Lisa fortsatte sedan sina studier vid masterprogrammet i textil på Konstfack där hon graduerade 2020. Lisas konstnärskap har flera bottnar, där hon står med ett ben i den traditionella textila slöjden och undersöker görandet, traditionens roll och konsekvens för utövare samt nationell identitet. Ett annat ben har hon i konstnärlig forskning och gestaltning där det tidigare benet formuleras och tar sig uttryck. Lisas arbete är också ett konstant undersökande av hennes egen identitet som tvåkulturell där verken blir ett historieberättande i kapitelform.

10. Arianna E. Funk (f.1985 i Rhode Island, USA. Baserad i Stockholm.) tog examen från Handarbetets Vänners högre textilhantverksutbildning 2017, fick gesällbrev i konstvävning samma år och tilldelades stora silvermedaljen. Hon har Masterexamen i Visual Culture från New York University 2011. Arianna är en vävare och textilkonstnär som utforskar människokroppens vardags relation till textil med avstamp i bruksföremål och vävtraditioner. Utgångspunkten är vävteknikernas unika attribut – en hyllning och ett existensberättigande. Hennes senaste verk är mjuka skulpturer i enkla, grova tekniker; de vill berätta om sina egna tillblivelser. Arianna är nyfiken på vävens roll i det offentliga rummet och arbetar främst med offentliga gestaltningar och monumenta­litet. Hon är grundande medlem i vävkollektivet Studio Supersju.

 

På Handarbetets Vänner går det att läsa tre heltidsutbildningar på dagtid inom textilt hantverk och en rad olika kvällskurser, helgkurser och sommarkurser. Utmärkande för utbildningarna inom textilt hantverk som ges vid Handarbetets Vänner är kombinationen av avancerade hantverkstekniker och en konstnärlig höjd.

Bild: Textil av Eva Olanders