Licium är namnet på den del av verksamheten i ateljén där våra hantverkare och konservatorer nytillverkar, renoverar och konserverar liturgisk textil. I de allra flesta svenska kyrkor finns textilier som Handarbetets Vänner tillverkat eller renoverat.

Sedan starten 1904 arbetar Licium för den liturgiska textilens förnyelse. Här finns en lång och djup erfarenhet av tillverkning och renovering av textilier med hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet. Exempel är mässhakar, altardukar, bårtäcken och allt som kan tänkas bestå av textil i ett kyrkans rum och liturgi.

Namnet Licium syftar på den vävknut som binder samman nya trådar med den gamla varpen i en vävstol. Med andra ord är det en symbolisk beskrivning av verksamheten där vi knyter an till en gammal tradition genom nytillverkning.