Bli medlem i föreningen

Föreningen Handarbetets Vänner u.p.a.

BLI MEDLEM I DEN EKONOMISKA FÖRENINGEN HANDARBETETS VÄNNER (HV).

Föreningen Handarbetets Vänner främjar, utvecklar och tillverkar textilt hantverk av hög hantverksmässig och konstnärlig kvalitet och bevarar det textila kulturarvet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att mot ersättning tillhandahålla tillverkning, utbildning, exponering och avsättning av textilt hantverk.

Medlemmar i föreningen står bakom föreningens ändamål ovan, och gynnar verksamheten på det sätt och i det omfång som man själv väljer. Ett viktigt tillfälle för medlemmar är föreningens årsmöte då årsredovisning och verksamhetsberättelse föredras samt styrelsens nya ledamöter och suppleanter röstas fram.

I föreningen förs kontinuerligt ett levande samtal kring den textila konsten och kulturarvet, och särskilda medlemsaktiviteter anordnas. Medlemmar för därutöver inbjudan till HV:s vernissager, föredrag och andra programpunkter. Som medlem i föreningen kan enligt stadgarna antas person, bolag, förening eller stiftelse som godkänns av styrelsen såsom medlem. Under 2021 kostar medlemskapet 300 kronor. Föreningen lyder under Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) och under stadgarna, som kan erhållas via e-mail; foreningen@handarbetetsvanner.se.

Som medlem är du del i en förening som driver landets mest anrika hantverksföretag med en stark position inom högre textil tillverkning och utbildning, offentlig gestaltning, samtidskonst och kulturliv.

Styrelsen beslutar om antagande av medlemmar i föreningen. Välkommen med din ansökan i formuläret nedan alternativt per post till: Föreningen Handarbetets Vänner, Djurgårdsslätten 82-84, 115 21 Stockholm.

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ta del av Handarbetets Vänners policy för behandling av personuppgifter här.

Medlemskap_HV_forening_2020