Andreas Eriksson

HV Ateljé

Linväv till utställningen ‘Röta, bråka, skäkta och häckla’ 

I februari – mars 2016 ställde Andreas Erikssons ut på Stephen Friedman Gallery i London . I utställningen ‘Röta, bråka, skäkta och häckla’ utforskar han förhållandet mellan målning och vävning där polykroma oljemålningar skapar kontrast till de monokroma vävarna med linets naturliga färger. Kirsi Mattila från Handarbetets Vänner, Sara Eriksson och Maria Jufas har tolkat färgfälten genom olika bildvävstekniker, bland annat kelimhål och tuskaft, vilka ger väven dess struktur. Linet länkar samman de olika verken då materialet har använts i vävarna och i de dukar Eriksson har målat på. 

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…

Textil konstverket Munnen är tillverkad av Handarbetets Vänner Ateljé efter förlaga av konstnären Klara Kristalova. (Foto Carl Eldhs museum.)