Fana Livgardet

HV Ateljé

Efter ett års arbete, 2 444 timmar, och över 100.000 stygn har Handarbetets Vänners konstbrodöser levererat Livgardets nya fana. Fanspikningen, som är en återupptagen ceremoni från 1600-talet, ägde rum på Armémuseum i Stockholm fredagen den 8 april 2016. Fanan överlämnas därefter i närvaro av Hans Kungliga Höghet till Livgardet.

Handarbetets Vänner är
Hovleverantör och har utfört en rad heraldiska projekt, bl.a. ett Standar 2013. Det senaste gjordes i uppdrag av
Livgardet och avslutades i mars 2016. Livgardet är försvarets förband som bland
annat har i uppgift att vakta kungens slott. Fanan har en lång heraldisk
tradition och är den man strider för. När fanan är tagen är slaget vunnet och
den skyddas därför med livet. 

Fanan mäter 160×140 cm och
är utförd i siden med omfattande silkesbroderier. Genom att brodera med
Intarsia teknik får fanan två lika sidor och har därför ingen avigsida. Bitar
tyg har skurits ut och ersatts med tyg i andra färger. Därefter broderas
sömmarna över med en plattsöm. Arbetsprocessen avlutas med att fanan våtspänns
för att sedan fållas där konstbrodöserna även broderar in sina initialer i fållen.

Om fanspikning

Försvarsmaktens förband
tilldelas nytt fälttecken när de har ny- eller omorganiserats eller när det
gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor,
standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom
flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt
kommandoflaggor/kommandotecken.

På 1600-talet levererades
fanduken till förbandet, där chefen på plats under högtidliga former spikade på
duken på fanstången. Denna tradition återupptogs 2007 när kommandotecknet var
klart för den operative chefen inom EU som var en svensk officer.

Så går ceremonin till

Vid en fanspikning
”spikar” Livgardet symboliskt fast fanan vid stången. Tännlikorna, korta
mässingsspikar, är till viss del halvt islagna för att förbandschefen med
medarbetare, normalt cirka 10 personer, ska kunna slå i varsin tännlika under högtidliga
former. Armémuseum bjuder på förfriskningar, tal hålls av mottagande
förbandschef, representanter för Armémuseum och Försvarets Traditionsnämnd,
varefter var och en går fram och spikar. Det hela avslutas med att förbandet
får utkvittera fälttecknet med alla tillbehör och fodral.

Jockum Nordström – Liljevalchs

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Klara Kristalova och Skellefteå Kulturhus

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…