Kulturhusets Olle Baertling-ridå

Ridån till Kulturhuset i Stockholm efter förlaga av Olle Baertling tillverkades första gången av Handarbetets Vänner Ateljé på 1970-talet. Inför nyinvigningen av Kulturhuset Stadsteatern 2021 fick Handarbetets Vänner uppdraget att nytillverka ridån.

Sommaren 2023 fick Handarbetets Vänner uppdraget att renovera Kungliga Konstakademiens ordförandestol – Presesstolen. Klädseln och guldbroderiet gick dock inte att laga. I stället har den rekonstruerats med den ursprungliga klädseln…

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…