Standar för Livgardet, 2013

HV Ateljé

Handbroderat dubbelt standar. Utfört av Kirsi Mattila, Lina Lindh och Louise Peribert efter förlaga av Kristina Holmgård

Den 4:e december 2013 spikades Livgardets nya standar vid en ceremoni på Armémuseum där representanter för Livgardet symboliskt ”spikar” fast standaret vid stången (en återupptagen ceremoni från 1600–talet).

Så går ceremonin till
Tännlikorna, korta mässingsspikar, som fäster fanan/flaggan vid stången, är till viss del halvt islagna för att förbandschefen med medarbetare, normalt cirka 10 personer, ska kunna slå i var sin tännlika under högtidliga former. Fanan/flaggan ligger då utbredd på ett bord, Armémuseum bjuder på förfriskningar, tal hålls av mottagande förbandschef och av representanter för Armémuseum och Försvarets Traditionsnämnd, varefter var och en går fram och spikar. Det hela avslutas med att förbandet får utkvittera fälttecknet med alla tillbehör och fodral och sedan tar med det i väntan på den högtidliga överlämningsceremonin vid förbandet.

Om fanspikning
Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken.

På 1600-talet levererades fanduken till förbandet, där chefen på plats under högtidliga former spikade på duken på fanstången. Denna tradition återupptogs i senare tid under 2007 när kommandotecknet var klart för den operative chefen inom EU (då denne var svensk officer).

Överlämning till Svea livgarde:
Kungen överlämnar standaret till regementet 19 mars 2014:

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt2014januarimars/kungenlamnadeoverstandartilllivgardetsefilmhar.5.5b51a70b1446efe134bac8.html

Sommaren 2023 fick Handarbetets Vänner uppdraget att renovera Kungliga Konstakademiens ordförandestol – Presesstolen. Klädseln och guldbroderiet gick dock inte att laga. I stället har den rekonstruerats med den ursprungliga klädseln…

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…