Nu är ansökan öppen till våra heltidsutbildningar. Sök senast 15 april. Läs mer och ansök här!

Tandvårdshögskolan, Malmö, 2008

HV Ateljé

"Ramverk (de lövrika lundarnas stöttepelare)" av Ann Böttcher för Tandvårdshögskolan i Malmö. 

Utförd av Anna Eriksson, Gun Aschan och Elisabeth Isaksson

Handbroderad fondridå på bottenväv av ylle.

På uppdrag av statens konstråd.

Sommaren 2023 fick Handarbetets Vänner uppdraget att renovera Kungliga Konstakademiens ordförandestol – Presesstolen. Klädseln och guldbroderiet gick dock inte att laga. I stället har den rekonstruerats med den ursprungliga klädseln…

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…