Sarah Corbett ”Gentle Protest”

HV Galleri 5 augusti 2015

“If we want our world to be more beautiful, kind & just, then our activism should be beautiful, kind & just” 


Vernissage den 13e augusti kl 17.00-19.00


Gentle Protest är den första separatutställningen i Sverige av den brittiska craftivisten Sarah Corbett. Med syfte att visa att protester inte alltid måste vara aggressiva använder Corbett hantverk (broderi) som ett kraftfullt verktyg att tackla hennes angelägenheter och skapa en långsam, försiktig, eftertänksam och empatisk aktivism som en katalysator för en långsiktig positiv förändring i världen. Utställningen utforskar hur hantverk kan vara ett kraftfullt och förändringsbart instrument som kan läggas till i verktygslådan av aktivism.  

Corbett grundade Craftivist Collective i London 2009. Kollektivet uppstod ur ett växande begär att skapa craftivism-projekt, vilka använder hantverk som verktyg och aktivism som prioritet. Idag är Craftivist Collective en global gemenskap och en social företagsamhet som förser individer och organisationer med produkter och tjänster för att hjälpa dessa med att bedriva effektiv craftivism. Corbetts arbete är högt ansett av professionella kampanjare, akademiker och konstinstitutioner runt om i världen.  

Corbett är född i Liverpool i England 1983 och har varit en aktivist sedan 3 års ålder. Framröstad till ansvarig elev i skolan vann hon kampen i att skolan köpte in skåp till eleverna. Efter det fortsatte hon sitt kampanjande inom globala frågor på universitetet. Efter examen inledde Corbett sin karriär inom professionellt kampanjande för globala välgörenhetsorganisationer, där ibland Oxfam. 2008 började Corbett tvivla på hur effektiva traditionella och potentiellt fientliga aktivism-metoder egentligen var. Hon upptäckte hur man genom att använda hantverk kunde ta itu med många av hennes angelägenheter och nå en ny och bredare publik. Genom att influera aktivism både inifrån och ut inom välgörenhetssektorn har Corbett arbetat som craftivism-konsult för stora organisationer såsom Unicef och Rädda Barnen. Hon har föreläst på universitet runt om i världen om hennes inställning och metoder till craftivism och samarbetat med bland annat V&A, Tate, Secret Cinema och Tatty Devine.

Under utställningen kommer Sarah Corbett hålla en Wellmaking Clinic där besökarna kan boka in en tid för att få råd om hur man kan involvera sig i att bidra till en gladare och mer hälsosam värld. Efter konsultationen får besökarna med sig ett unikt boktryckt recept. 

För tidsbokning, vänligen maila Sarah på sarah@craftivist-collective.com

Craftivism-workshops under utställningen:

Stitchable Change-makers 
18-20, Onsdag 19 augusti. Boka biljett här

Craftivist Footprint
18-20, Onsdag 26 augusti. Boka biljett här

‘Don’t Blow It’ hanky
18-20, Onsdag 2 september. Boka biljett här

Mini Protest Banner
18-20, Onsdag 9 september. Boka biljett här

Utställningen är öppen ons 18-20, tors-fre 11-16, lör 11-17.

English:

Gentle Protest is the first solo exhibition by craftivist and artist Sarah Corbett. With the aim to show that protest does not always have to be aggressive, Corbett uses craft (embroidery) as a powerful tool to tackle her concerns and create slow, quiet, thoughtful and compassionate activism as a catalyst for long term positive change in our world. This exhibition explores how craft can be a powerful, change-making instrument to add to the toolbox of activism. 

Corbett founded the Craftivist Collective in London in 2009. It was born out of a growing desire to create craftivism projects that used craft as the tool and activism as the priority. Now a global community and social enterprise, the Craftivist Collective provides products & services for individuals & organisations to help them pursue effective craftivism. Corbett’s work is highly regarded by professional campaigners, academics & art institutions around the world.  

Born in Liverpool in 1983 Corbett has been an activist since the age of 3. Elected Head Girl at school she won lockers for pupils and she continued her campaigning at university on global issues. After graduation she had a career in campaigning for large global charities including Oxfam. In 2008 Corbett began to doubt the effectiveness of traditional and potentially hostile methods of activism. She saw how using craft as a tool could address many of her concerns and reach newer and wider audiences. Influencing activism inside and outside the charity sector she has worked as a craftivism consultant for large charities such as Unicef and Save the Children. A global speaker she has taught her craftivism approach and methodology at universities across the world and has worked in collaboration with V&A, Tate, Secret Cinema and Tatty Devine amongst others.

During the exhibition, Sarah Corbett will facilitate a Wellmaking Clinic where the visitors can book a 30 mins appointment receive a unique letterpress printed prescription slip at the end of your session with recommendations to help you on your journey as a good global citizen. 

For more information or to book your free appointment email sarah@craftivist-collective.com

Workshops during the exhibition:

Stitchable Change-makers 
6pm-8pm Wednesday 19th August. Book tickets here.

Complete a letterpress printed stitchable dot-to-dot card and, as you reveal the face of your chosen change-maker, reflect on the values threaded through them and their lives, and challenge yourself to think about how you can connect the values threaded through you to your daily actions and decisions.

Craftivist Footprint 
6pm-8pm Wednesday 26th August. Book tickets here.

Stitch a canvas footprint to help you find the wisdom that inspires you to walk through life as a good global citizen. Keep your footprint as a physical reminder to keep changing our world one stitch at a time…  

‘Don’t Blow It’ hanky
6pm-8pm Wednesday 2nd Sept. Book tickets here.

Stitch a message on a handkerchief as a gift. Place your message under the nose of someone who could seriously influence positive change & help them to do so with your hanky as a gentle nudge. 

Mini Protest Banner
6pm-8pm Wednesday 9th Sept. Book tickets here.

Fly solidarity’s flag for those suffering as a result of the world’s injustices. Craft your own banner, turn heads & influence change. 

The exhibition is open Wednsday 6pm-8pm, Thurs-Fri 11am-4pm, Sat 11am-5pm.

Utställningen Ta plats – kvinnorum! i Handarbetets Vänners galleri är populär. De vackra, starka och monumentala bildvävarna efter porträtt av kvinnor gör intryck. Under julhelgen bjuder textilkonstnärerna Astrid Bäckström och…