Självskattningsverktyg 

Funderar du på att söka Htu? Har du behörighet att söka? Besvara frågorna och se om du har de förkunskaper som krävs.

Har du svarat ja på alla frågor kan du vara behörig att söka Htu. Med din ansökan lämnar du intyg från den utbildning du gått eller går med kurs- och timplan så görs en individuell bedömning av din eventuella behörighet.

Har du svarat nej på samtliga frågor är du välkommen att söka Textilt hantverk basår.