Bildvävning fortsättning 1, kväll

Utifrån skisser, formgivning och dina egna idéer formger du bildvävar under handledning. Varje uppgift, dvs. varje väv, utgår från en specifik vävteknik.

Svårigheten byggs på gradvis för varje ny uppgift. De olika teknikerna är:

  • HV-teknik gles väv med effekttrådar som bildar mönster.
  • Flamländsk vävteknik.
  • Traditionell gobelängteknik.
  • Snärj och slingningsteknik.
  • Flossa, rya och noppteknik.
  • Röllakansteknik.
  • Grövre respektive tunnare inslagsteknik.
  • Blanda olika trådar till tussar med olika kvalité och färg.
  • Tredimensionella väv-tekniska uppgifter.
  • En fri uppgift som avslut där eleven använder sig av sina erfarenheter, färdigheter och vision som utvecklats under kursen.

För att vara behörig till denna kurs krävs att du har slutfört Bildvävning grundkurs på HV Skola.

Anmälan

Fakta

Kurs-ID

2324BV1

Kurstillfällen

24 måndagar med start den 4 sep 2023, uppehåll i december och avslut i slutet av mars 2024, klockan 18.00–20.45.

Antal studietimmar

60

Förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs krävs att du har slutfört Bildvävning grundkurs på HV skola eller har motsvarande vidimerade kunskaper.

Kostnad

6 500 kr
Materialkostnad: tillkommer och betalas under kursens gång.

Lärare

Maria Plunger

Med reservation för ändringar

Bildvävning grundkurs, onsdag kväll

Här får du möjlighet att ur ett hantverksmässigt och historiskt perspektiv tillägna dig grundläggande kunskaper i bildvävning. Dessa byggs under kursen på med att du efter egenhändigt framtagna eller formgivna…

Stickning fortsättning IB, helg

I den här kursen får du tillämpa dina grundkunskaper och ta dem vidare genom färg- och formövningar och genom övningar i stickkonstruktion. Kursen kommer att ge dig inblick och praktiska…

Bildvävning grundkurs, helg

Här får du möjlighet att ur ett hantverksmässigt och historiskt perspektiv tillägna dig grundläggande kunskaper i bildvävning. Dessa byggs under kursen på med att du efter egenhändigt framtagna eller formgivna…