Stickning fortsättning IA, helg

I den här kursen får du tillämpa dina grundkunskaper och ta dem vidare genom färg- och formövningar och genom övningar i stickkonstruktion.

Kursen kommer att ge dig inblick och praktiska färdigheter genom att sticka olika konstruktioner för plagg såsom t ex huvudbonad, raglan, ok eller ärmkulle. Du kommer att få prova på att sticka olika detaljer för plagg som olika kragar, fickor, kanter och knapphål. Du får även möjlighet att arbeta med olika metoder för att kombinera färger för nya uttryck. Efter kursen har du en kunskapsbank att själv arbeta vidare med. För att vara behörig till denna kurs krävs att du har slutfört Stickning grundkurs på HV Skola.

Om läraren

Sanna Thors har en gedigen textilutbildning varav tre år på universitetsnivå och arbetar idag heltid med att undervisa i stickning. Efter studierna har hon gått kurser världen över i stickning bl a i Japan, Färöarna, Island, Shetlandsöarna, Estland och övriga nordiska länder. Hon började sin undervisning på HV 2010 och har genom åren haft åtskilliga grund- och fortsättningskurser i stickning. Sanna tycker om att söka nya vägar inom stickningen och prova nya lösningar, ett förhållningssätt hon även försöker att förmedla till deltagarna i de kurser hon håller.

Anmälan

Fakta

Kurs-ID

2324ST1A

Kurstillfällen

6 veckoslut kl 09.30–15.30
19–20 aug
16–17 sept
14–15 okt
6–7 jan 2024
3–4 feb 2024
9–10 mars 2024

Antal studietimmar

60

Förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs krävs att du har slutfört Stickning grundkurs på HV skola eller har motsvarande vidimerade kunskaper.

Kostnad

6 500 kr
Materialkostnad: tillkommer och betalas under kursens gång.

Lärare

Sanna Thors

Med reservation för ändringar

Bildvävning grundkurs, onsdag kväll

Här får du möjlighet att ur ett hantverksmässigt och historiskt perspektiv tillägna dig grundläggande kunskaper i bildvävning. Dessa byggs under kursen på med att du efter egenhändigt framtagna eller formgivna…

Stickning fortsättning IB, helg

I den här kursen får du tillämpa dina grundkunskaper och ta dem vidare genom färg- och formövningar och genom övningar i stickkonstruktion. Kursen kommer att ge dig inblick och praktiska…

Bildvävning grundkurs, helg

Här får du möjlighet att ur ett hantverksmässigt och historiskt perspektiv tillägna dig grundläggande kunskaper i bildvävning. Dessa byggs under kursen på med att du efter egenhändigt framtagna eller formgivna…