Handarbetets Vänner Skola erbjuder textila heltidsutbildningar som förenar konstnärliga och formmässiga uttryck med avancerad hantverkskompetens.

Skolan ger eftergymnasiala heltidsutbildningar och ryms under förordningen Konst- och Kulturutbildningar (YH-utbildningar). Våra utbildningar bedrivs huvudsakligen i projektform, där ett hantverksämne stöds av studier i färg och form samt teori. Nedan kan du läsa mer om de heltidsutbildningar vi erbjuder. Längre ner på sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna kring hur ansökan går till. Tryck på pilarna för att läsa hela svaren.

Högre textil hantverksutbildning ger dig under två års heltidsstudier möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom textilt hantverk. Utbildningstiden är fördelad på 962 timmar hantverksämnen, 368 timmar färg och form samt 270 timmar teoretiska ämnen.

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom vävning och konstsömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teoretiska ämnen.

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom sömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teori.

Frågor och svar om våra heltidsutbildningar

Till din ansökan till HV Skola vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du skickar in bilder av. I din portfolio vill vi att du visar bilder på arbeten med ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor (ett dokument).
Det kan exempelvis vara textila arbeten (inget måste!), idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita.

Här kan du se exempel på portfolios.

En antagningsjury bestående av fyra representanter – utbildningsansvariga och undervisande lärare samt en studeranderepresentant – går igenom alla ansökningar. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation samt din känsla för färg och form och bedömer dessa enligt en tregradig skala. Detta görs först enskilt av jurymedlemmarna och sedan sker en gemensam sammanställning. Vi gör också en bedömning för att säkerställa att du uppfyller grundläggande behörighetskrav. Vi förespråkar likabehandling och inga sökande missgynnas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Se avsnittet om behörighet. Under utbildningsinformationen kan du också göra vårt självtest för att se om dina kunskaper räcker till att söka till Högre textil hantverksutbildning.

Du får en bekräftelse på din sida på Yh-antagning att vi har tagit emot din ansökan. En antagningsjury går igenom alla ansökningar. Antagningsbeskedet publiceras på ditt konto på Yh-antagning tidigast mitten av maj och framåt. Inga förhandsbesked ges per telefon. Vid behov kan vi komma att kontakta dig inför antagningsbeslutet.

Ja. Vi behandlar senare inkomna ansökningar i mån av plats.

Om du blir antagen kommer du att följa tre steg:
1. Tacka ja till din plats på yh-antagning. Läs instruktionerna i antagningsmeddelandet noga. Det är viktigt att du svarar inom utsatt tid, i annat fall går platsen till nästa person i kön.

2. Betala in en anmälningsavgift om 2000 kr för att säkra din plats. Detta återbetalas inte vid avhopp men beloppet dras sedan av från din terminsavgift. Betalning sker till Handarbetets Vänners Bankgiro 160-7316 eller via swish 123 663 23 92. Det är viktigt att du märker betalningen med ditt för- och efternamn.

3. Maila ett porträttfoto till oss.

I augusti kommer du att få ett uppstarts-mail från din huvudlärare. Du kan sitta lugnt i båten tills detta mail skickats ut. I mailet kommer du att få all information om hur du ska förbereda dig inför terminsstart, det gäller även om särskild litteratur eller verktyg ska införskaffas. Se till att du har angett korrekt mail i din ansökan för att säkerställa att mailet kommer fram till dig.

Om du blivit tilldelad reservplats finns information om din köplats på din sida i antagningssystemet. Så fort någon tackar nej skickas ett erbjudande om plats till nästa person i kön, håll utkik i din mail för att se de notiser som skickas ut från vår ansökningssida.

Om du avstår din plats vill vi att du meddelar det genom att tacka nej i ansökningssystemet. Om du redan tackat ja och vill avstå din plats, meddela ditt nej i ansökningssystemet och maila ditt avhopp till skola@handarbetetsvanner.se . Läs instruktionerna i antagningsmeddelandet noga. Det är viktigt att du svarar inom utsatt tid, så att nästa person på tur har möjlighet att få platsbesked så snart som möjligt.

Skolan har inga rum till uthyrning.

Handarbetets Vänner Skolas elevkår är ansluten till Stockholms studenters centralorganisation (SSCO), och du kan genom SSCO få hjälp att ordna bostad, genom att du blir medlem i kåren vid kursstart. Du har då rätt att söka studentlägenheter hos Stockholms Studentbostäder (SSSB) har. Läs mer: www.sssb.se.

Alla som studerar på Konst- och kulturutbildningar har rätt att bo i Kista Studentbostäder som förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling. Vissa andra förvaltare av studentbostäder godkänner dock inte vår typ av utbildning för att bo där.

Många av skolans studerande väljer att efter utbildningen starta egen firma och arbetar med textil och konstnärlig verksamhet i egen ateljé. Det kan handla om att samarbeta med arkitekter, textil design, göra textila beställningsjobb eller delta i konsthantverksutställningar. Utbildningen är också förberedande för vidare konst-, konsthantverks-, mode och/eller textilstudier på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Yes, we do grant applications from all over the world. Note that if you’re a non-EU citizen, you will have to apply for a Swedish study permit. You apply at Migrationsverket for an Upper Secondary student permit.

See what applies to your situation and if you need to call them this is the contact information: https://www.migrationsverket.se/English/Contact-us.html

Also make sure you´ve got the insurance required before arriving in Sweden.

Yes, you can apply, but do note that all classes are held in Swedish. To make the most of your education we do believe that it is of importance that you can follow along with the teacher to be able to take in all the content in the programme.
Therefore we recommend that you have skills equivalent to Svenska A/1 level. You can see an example here: https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/sprak/svenskaswedish/svenska-a1/

If you are an international student or non-Swedish speaker and would like to apply, please contact skola@handarbetetsvanner.se and we’ll help you with your application.