Textilhantverk basår vävning

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom vävning och konstsömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teoretiska ämnen.

I kursen vävning studerar du många olika tekniker och material. Du arbetar utifrån egna skisser, experimenterar och övar upp din självständighet i hantverket. I ämnet bindningslära lär du dig hur vävar konstrueras, delvis genom digitala metoder. I konstsömnad får du lära dig olika broderitekniker och att arbeta utifrån egen formgivning. I skolans färgeri lär du dig färga garn och tyger så att du själv kan färgsätta dina verk. Alla hantverkskurser syftar till att utveckla ett undersökande och hållbart förhållningssätt till textila tekniker och material.

I formkursen utvecklar du din kreativitet och känsla för färg och form och arbetar mot att hitta ett eget konstnärligt uttryck. I ämnet materiallära ges grundläggande teoretiska kunskaper om textila fibrer och textilproduktion. I textilhistoria får du en kultur- och konsthistorisk grund.

Utbildningen avslutas med att du genomför ett självständigt textilt projekt med handledning i både form och hantverk.

Efter detta år i den praktiska utbildningen behärskar du olika grundläggande vävtekniker och kan från egen skiss tillverka vävda textilier samt arbeta nyskapande inom det textila området. Textilhantverk basår – vävning ger dig möjlighet att söka vidare till HV Skolas tvååriga Högre textil hantverksutbildning. Utbildningen är också förberedande för vidare studier inom konst, mode och/eller textil på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Ansökan och antagning

Fakta

Omfattning

Utbildningen är på heltid, dagtid mellan 9:00 och 16:00 och har 800 lärarledda timmar per läsår.

Terminsstart 16 aug 2023
Höstlov 30 okt – 3 nov 2023 (v 44)
Juluppehåll 22 december 2023 – 8 januari 2024 (inkl. självstudietid)
Påsklov 2 apr – 5 apr 2024
Skolavslutning 2 juni 2024

Behörighetskrav

Det formella behörighetskravet är att du ska ha genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Textila erfarenheter, samt förkunskaper inom färg och form är meriterande men inte ett krav.

Antagningsförfarande

Du ansöker med arbetsprover inkl. en kort uppgift, cv och ett personligt brev. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Du finner mer information om antagningen i vår FAQ.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 000 kr/termin (med reservation för ändringar av avgiften). Vissa materialkostnader tillkommer. Utbildningen är CSN-berättigad och du kan söka studiemedel på högskolenivå.

Utbildningsbevis/intyg

Efter avslutad godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis med betyget godkänd eller icke godkänd.

Ansökningsperiod

8 Februari – 17 April 2023

Högre textil hantverksutbildning ger dig under två års heltidsstudier möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom textilt hantverk. Utbildningstiden är fördelad på 962 timmar hantverksämnen, 368 timmar färg och form samt 270 timmar teoretiska ämnen.

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom sömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teori.