Stipendium till unga knypplare

HV Skola 6 december 2013

Stipendiet kan sökas av unga knypplare mellan 18 och 30 år. Stipendiet skall användas till något knyppelprojekt eller knypplingsstudier. 

Stipendiet utlyses vartannat år av The International Bobbin and Needle Lace Organizationav, ODFA.  För mer information besök deras hemsida: www.oidfa.com

Ramarna är ganska vida, den som söker formulerar själv vad han/hon vill göra. Pengarna kan användas till material, studieresa, fotografering eller andra omkostnader. Projektet måste slutföras under två år. Sista ansökningsdatum är 31 mars 2014.