Stipendium till unga knypplare

HV Skola 6 december 2013

Stipendiet kan sökas av unga knypplare mellan 18 och 30 år. Stipendiet skall användas till något knyppelprojekt eller knypplingsstudier. 

Stipendiet utlyses vartannat år av The International Bobbin and Needle Lace Organizationav, ODFA.  För mer information besök deras hemsida: www.oidfa.com

Ramarna är ganska vida, den som söker formulerar själv vad han/hon vill göra. Pengarna kan användas till material, studieresa, fotografering eller andra omkostnader. Projektet måste slutföras under två år. Sista ansökningsdatum är 31 mars 2014.

Textila mönstringar – från damast till jacquard 2024 fyller Handarbetets Vänner 150 år och det är inte första gången vi samarbetar med Almgrens Sidenväveri. I museet visar årets avgångselever sina…

I fredags invigdes ”Skimmer” som nu hänger på plats i vår entré. Väven är ett samarbetsprojekt med studerande på Högre textilutbildning 23–24. Handledning av Linnea Blomgren och Elisabeth Isaksson.  …