Nu är ansökan öppen till våra heltidsutbildningar. Sök senast 15 april. Läs mer och ansök här!

Studerande och alumn från HV Skola tilldelades stipendium

HV Skola 25 september 2018

HV-studerande Jennie Jakobsson och alumn Siri Pettersson tilldelades gotländskt stipendium för sin skicklighet i vävning.

Styrelsen för stiftelsen Landshövdingskans Anna Nylanders belöningsfond beslöt att upplösa stiftelsen och dela ut kvarvarande kapital enligt stiftarens intentioner. Stipendierna var avsedda för beredande av högre utbildning i gotländsk hemslöjd och skulle tillfalla ”två kvinnor som visat sig besitta särskild skicklighet i vävning eller annan framställning av gotländska hemslöjdsalster”. Styrelsen som består av representanter från Länsstyrelsen i Gotlands län samt Gotlands läns Hemslöjdsförening valde bland ansökningarna ut två unga väverskor som så väl passade in på dessa kriterier. Stipendiaterna Jennie Jakobsson som har ett år kvar på Handarbetets vänner och Siri Pettersson som nyligen fått ett vävuppdrag i Berlin innan hon fortsätter sin Mastersutbildning.

Stipendieutdelningen hölls den 10 september i representationsvåningen på Residenset där Landshövding Cecilia Schelin Seidegård berättade om stipendiet och överlämnade blommor och pengar assisterad av Anna-Lena Fritz, vice ordförande i Gotlands läns Hemslöjdsföreningen. Övriga styrelsen i hemslöjdsföreningen deltog också där vi fick höra de unga kvinnorna berätta om sig själva och sina fortsatta planer.

Vill du utforska det textila fältet? Den 15 januari öppnar vi anmälan till HVs kortkurser för läsåret 24-25. Bland årets nyheter hittar du Jubileumskursen Textila Värden, en kurs som sätter…

I grundkursen i bildvävning får du en första inblick och förståelse för material, form och teknik. Du får pröva dig fram till ditt personliga uttryck och väva bild efter egen…