Nu är ansökan öppen till våra heltidsutbildningar. Sök senast 15 april. Läs mer och ansök här!

Upprättande av vårdplaner och renovering av kyrklig textil

HV Licium 10 april 2013

Vi hjälper till med vårdplaner, ansökningar om tillstånd att renovera samt dokumentation. Allt arbete utförs av skickliga hantverkare och konstbrodöser med lång erfarenhet.

Arbetet sker i tre steg enligt:

1. I kyrkan görs inventering inkl. fotografering och analys av varje objekts status. Beräknas till en dags arbete.

2. Genomgång av insamlade uppgifter, bedömning samt kostnads-beräkning, upprättande av vårdplan för renovering samt skötselrekommendationer. Utförs på HV Licium och debiteras per timme.

3. När församlingen tagit beslut om renovering, görs en detaljerad offert. Efter godkännande av offert hanterar vi ansökan till länsstyrelsen liksom redovisar då arbetet är slutfört. Kostnad för arbetet varierar beroende på mängd objekt och status.

Etablering som avser restid t&r till församlingen, reskostnader, samt moms tillkommer. 
För ytterligare information ring 08 545 68 657 eller maila atelje@hv-textil.se.

En stor del av de textilier som finns i landets församlingar är tillverkade av Licium.

HV Licium arkiverar uppgifter om samtliga kyrkotextilier som tillverkats och kan ofta laga med orginaltyg. I de fall det krävs, infärgas nytt tyg för att lagningar skall bli så osynliga som möjligt. Vi förespråkar reparation, framför att föremål läggs undan, så länge en lagning gör att föremålet kan användas. Församlingarnas konstföremål bör visas, brukas och skyddas så långt det är möjligt.

I kulturmiljölagen, SFS 1988:950 och SFS 1988:1188, under rubrikerna »Kyrkliga inventarier« respektive »Kyrkliga kulturminnen« föreskrivs att tillstånd måste sökas för att ändra, reparera eller avföra kulturhistoriska inventarier som tillhör en kyrka. De kyrkliga textilierna har alltid betraktats som en värdefull del av den kyrkliga egendomen, ett kulturarv som skall vårdas väl. Redan i den första kyrkoordningen från 1571 föreskrevs att inventering skulle ske en gång per år, för att säkerställa att inget kom bort eller vanvårdades.
Länsstyrelsen handlägger och beviljar tillstånd. De sakrala textilierna bör helst förvaras liggande i lådor medskydd av bomullstyg för att bevaras i sitt ursprungliga skick. Trots god förvaring och aktsamhet, slits och fläckas ändå kyrkans textilier när de används och behöver regelbundet ses över och lagas medan de går att rädda.
Förbrukningsartiklar, till exempel vanliga albor och altardukar, faller inte under kulturminnes-lagen.

I år är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången fick rösta i val till riksdagen. För oss på HV förs tankarna osökt till, en av de mest tydliga markörerna för rösträttsrörelsen, Baneret med stort B. Banéret som togs fram av tre konstbrodöser på Licium, 1911, för det internationella förbundet International Woman Suffrage Alliance.

Den lila mässhaken Påskmorgons yta pryds av strödda keruber som nu med stor hantverks-skicklighet har renoverats av Katarina Öberg på HV Ateljé.