Birgitta Nordström – En slags sorgesång

HV Galleri 16 oktober 2020

Mellan 14/10 och 28/11 visar HV Galleri en separatutställning med textilkonstnären Birgitta Nordström. En vacker och gripande utställning om textilens betydelse vid livets slut. 

I sitt konstnärliga arbete undersöker Birgitta Nordström mötet mellan tyg och människa i avskedets ritualer. I utställningen finns bårtäcken och svepefiltar, de sistnämnda vävda för barn som dör under graviditet och förlossning.

Vitt och svart. Liv och död. Det är två ordpar som tematiskt bär utställningen. Men trots ämnet gör presentationen av de textila verken det möjligt att närma sig det svåra och att vara i både historien, nuet och framtiden.

Till utställningen har Birgitta Nordström bland annat skapat en fyra meter bred ridå, anpassad efter den stora utställningshallen. I det första rummet pågår en installation där besökaren kan medverka i att sy svepefiltar.

Birgitta Nordström vävde sina första bårtäcken för 25 år sedan som examensarbete i textilkonst vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Hon sökte efter olika sätt att göra en textil tolkning av det sista avskedet. Detta arbete blev också startpunkten för en djup undersökning av ritens rum. 

– I ateljén på Hönö har jag bårtäcken som regelbundet används vid begravningar. Genom dem och genom de människor jag möter har jag fått lära mig mycket om sorgen, om begravningsriten och vilken roll textilen kan spela i det sammanhanget, säger Birgitta Nordström.

Birgitta Nordström hade nyligen en separatutställning på Textilmuseet i Borås 
(2019-2020). Hon har tillverkat bårtäcken till bland annat ceremonilokalen på 
Tjörn (2020) och till Södersjukhuset (2017). Hennes forskning kring svepefiltar, I sin linda, är en klinisk studie inom ramen för konstnärlig forskning (2017-2019). Projektet har tidigare visats på olika platser i Sverige. Representerad: Statens Konstråd och Textilmuseet i Borås.

Utställningen Ta plats – kvinnorum! i Handarbetets Vänners galleri är populär. De vackra, starka och monumentala bildvävarna efter porträtt av kvinnor gör intryck. Under julhelgen bjuder textilkonstnärerna Astrid Bäckström och…