Britta Carlström

HV Galleri 23 februari 2013

HV Galleri: "Hårda och mjuka material". Vernissage lördag 23 feb. kl. 12-16. Även öppet sönd. 24 feb. Samma tid.

Dessutom är galleriet öppet 22 +23 mars då HV Ateljé och HV Skola bjuder in till Öppet hus mellan 12-16.

”Det är ett intressant möte som här uppstår mellan konsthantverkliga material och tekniker, av tradition bundna till vissa uttrycksformer, och former som nu mera direkt blir bärare av konstnärliga världen av olika slag. Här uppstår beröringspunkter med en dagens s k avantgardistiska konst. Britta Carlström använder sig mycket av genomskinliga material, gasväv, t ex, som är så tunt så att trådarna endast hjälpligt är närvarande i sin tuskaftform.”

Mailis Stensman, Form nr 8-1983

”Carlström känner jag som en textil traditionsbärare, som just genom sin förtrogenhet med materialen och hantverken kan avvika från huvudspåret och välja oprövade banor. Många har sett hennes mest offentliga verk; det textilt utformade järngallret mellan spåren på T-banestationen i Gamla stan i Stockholm. Om hon en gång vävde ryor av trasor gjuter hon nu in de slitna tygfragmenten i glas och ger dem därmed beständighet och ett högre värde. Hon hårdflätar trasor, vrider och vänder metallduk och spetsar till meningsbärande former och objekt. Verket ”Arkiv” är fyllt med textila referenser, ett vackert och lockande sätt att till synes systematisera den textila traditionen och göra den hanterlig. Sin egen väg bort från den fjättrande traditionen har hon dokumenterat i ett hantverksmässigt framställt och prisbelönat bokverk som också finns i galleriet.”

Margareta Klingberg, 2013-01-28.

Nya öppettider för HV Galleri

Vi vill att fler ska ha möjlighet att besöka våra utställningar. Därför förlänger vi öppettiden på torsdagar. Galleriets nya öppettider är tor 12.00-18.00, fre och lör 12.00-16.00. (Undantag onsdagarna 8/3…