HV Ateljé har tillverkat fondridå för FN huset i New York

HV Ateljé 22 april 2013

Idag invigs Ann Edholms ridå "Dialogos" för ECOSOC salen i det nyrenoverade FN huset i New York. Ridån är 200m2 och består av hopsydda kilar i ren ull

FN:s högkvarter ligger mitt på Manhattan i New York, USA. Det är världens centrum för diplomatiskt arbete och fredskapande insatser. Trots att det ligger på amerikansk mark är FN:s högkvarter internationellt territorium.

FN-skrapan byggdes mellan 1949 – 52 och huvudarkitekt var Wallace K Harrison. Ett internationellt arkitektteam (under Harrisons ledning) bestående av bland andra Oscar Niemeyer, Sven Markelius och Le Corbusier hade en rådgivande funktion. Sven Markelius fick också uppdraget att formge interiören i salen för Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC). ECOSOC är en av FN:s sex huvudorgan och salen var en gåva från Sverige till FN. Mellan 2008 och 2013 renoveras FN-byggnaden.

Interiören av Sven Markelius

I ECOSOC-salen har Markelius, en av den svenska funktionalismens förgrundsgestalter, skapat en interiör där de funktionella delarna av rummet blir en del av den arkitektoniska helheten. I taket ovanför publikgalleriet är ledningar och rör synliga, Markelius ville att alla användbara element som fanns i salen skulle synas. Detta var ett nyskapande sätt att behandla de olika delarna av rumsinredningen på 50-talet.

Området närmast fönstret i ECOSOC-salen, där delegaterna sitter, är extra utarbetat och har karaktären av ett delvis slutet rum. Den känslan förstärks av rumshöjden, som blir allt lägre ju längre ifrån fönstret man kommer, och belysningen som är starkast vid fönstret. Det ”ofärdiga” taket ses ofta som en påminnelse om att FN:s ekonomiska och sociala arbete aldrig tar slut, att det alltid finns mer att göra för att förbättra levnadsvillkoren för världens befolkning.

Utfört av Kristin Mattila och Gun Aschan, 2012

På uppdrag av UD, Statens konstråd, projektledare Lotta Mossum. 

Sommaren 2023 fick Handarbetets Vänner det fina uppdraget att renovera Kungliga Konstakademiens ordförandestol – Presesstolen. Klädseln och det vackra guldbroderiet var dock i upplösning och gick inte att laga. I…

Premiär för ännu ett samarbete med Jockum Nordström. Under de senaste fem åren har Handarbetets Vänner Ateljé utvecklat ett nära samarbete med en av Sveriges mest kända konstnärer – Jockum…