Nu är ansökan öppen till våra heltidsutbildningar. Sök senast 15 april. Läs mer och ansök här!

Handarbetets Vänners skola byter utbildningsform

HV Skola 5 juni 2015

Handarbetets Vänners Skola får ny utbildningsform och blir “Konst och Kulturutbildning” från och med den 1 juli.

Konst- och kulturutbildningar är en
ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige med Myndigheten för yrkeshögskolan
som huvudman. Utbildningarna finns inom exempelvis konst, mode, dans, musik,
teater och film. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under
statlig tillsyn och får stöd i form av statsbidrag och/eller
studiestödsberättigande för de studerande.

Den
nya utbildningsformen är en utveckling av den tidigare
formen “kompletterande utbildningar” som nu håller på att fasas ut. Att
Handarbetets Vänners skola nu går in under “Konst och Kultur” innebär att även den som är under 20 år kan
söka studiemedel för våra läsårsutbildningar på eftergymnasial nivå.
Merkostnadslån går också att söka för läsårsutbildningarna.

Läs
mer om den nya utbildningsformen på Myndigheten för yrkeshögskolan och Konst
& Kulturutbildning.

https://www.konstkulturutbildning.se

Vill du utforska det textila fältet? Den 15 januari öppnar vi anmälan till HVs kortkurser för läsåret 24-25. Bland årets nyheter hittar du Jubileumskursen Textila Värden, en kurs som sätter…

I grundkursen i bildvävning får du en första inblick och förståelse för material, form och teknik. Du får pröva dig fram till ditt personliga uttryck och väva bild efter egen…