HV Skola gratulerar studerande till gesällbrev och silvermedaljer

HV Skola 6 november 2013

Två avgångselever från Högre textil hantverksutbildning 2013, har avlagt gesällbrev och tilldelats medaljer för sin yrkesskicklighet inom konstbroderiyrket.

Stora silvermedaljen har tilldelats Ane Løser Sørensen för broderiet  Kumpanerna. Här kan du se fler av Anes arbeten.

Lilla silvermedaljen har tilldelats Maria Kamfjord för yllebroderiet Båtarna. Här kan du se mer av Marias arbete.

Gesäll- och mästarbrevsutdelning gick av stapeln i Stadshuset onsdagen den 6 november.