Nu är ansökan öppen till våra heltidsutbildningar. Sök senast 15 april. Läs mer och ansök här!

HV Skola gratulerar studerande till gesällbrev och silvermedaljer

HV Skola 6 november 2013

Två avgångselever från Högre textil hantverksutbildning 2013, har avlagt gesällbrev och tilldelats medaljer för sin yrkesskicklighet inom konstbroderiyrket.

Stora silvermedaljen har tilldelats Ane Løser Sørensen för broderiet  Kumpanerna. Här kan du se fler av Anes arbeten.

Lilla silvermedaljen har tilldelats Maria Kamfjord för yllebroderiet Båtarna. Här kan du se mer av Marias arbete.

Gesäll- och mästarbrevsutdelning gick av stapeln i Stadshuset onsdagen den 6 november.

Vill du utforska det textila fältet? Den 15 januari öppnar vi anmälan till HVs kortkurser för läsåret 24-25. Bland årets nyheter hittar du Jubileumskursen Textila Värden, en kurs som sätter…

I grundkursen i bildvävning får du en första inblick och förståelse för material, form och teknik. Du får pröva dig fram till ditt personliga uttryck och väva bild efter egen…