John K. Raustein

HV Galleri 26 juni 2012

HV Galleri 1 september - 17 oktober 2012
"Scener fra et..."

”Jeg arbeider hovedsakelig med tekstile materialer i möte med rom, flater och volum. Jeg er optatt av de ulike materialers identitet, da saerlig knyttet til minner og egne erfaringer, og materialenes naturlig iboende egenskaper som fall, tyngde og stivhet, og hvordan disse står seg mot tiden. Jeg forenkler, forstörrer og repeterer i et tilsynelatende tilfeldig uttryk, på denne måten forteller jeg personlige fortellinger.

Iscenesatte øyeblikksbilder – opphøyelse av hverdagsmaterialer” kan stå som arbeidstittel på mine siste prosjekter. Jeg arbeider røft og uvørent med enkle tekstile materialer. Jeg bruker ofte store menger tekstil direkte fra rullen. Jeg utforsker hvordan jeg kan utnytte ulike materialers naturlig iboende egenskaper som fall, tyngde og stivhet, og hvordan disse står seg mot tiden. Ved hjelp av enkle grep og teknikker, utnytter og presser jeg disse egenskapene til det oppstår nye dimensjoner og uventede rom. Repetisjon gir volum, variasjoner gir energi og bevegelse. Jeg forenkler, forstørrer og repeterer i et tilsynelatende tilfeldig uttrykk, på denne måten forteller jeg fortettete historier. Jeg jobber ofte stedsspesifikk med monumentale skulpturelle tekstile flater og objekter. Inspirasjon til mine arbeider finner jeg i naturen, kunsthistorien, fra mitt eget tekstile minnekammer, eller fra flyktige tilfeldige hendelser hverdagen. Jeg ønsker å gjenskape disse minner, opplevelser eller flyktige øyeblikksbilder og gi dem en ny iscenesettelse.

Staged moments – elevating everyday materials is a suitable working title for my most recent projects.
I work in a rough and reckless way with simple textile materials. I often use a lot of fabric straight from the roll. I explore how I can utilise the natural properties inherent in the different materials, such as their waviness, heaviness and stiffness, and how they stand the test of time. With the help of simple manoeuvers and techniques, I push these properties until new dimensions and spaces are created. i work with monumental sculptural surfaces or objects. Repetition provides volume;variations give energy and movement. I simplify, magnify and repeat in a seemingly incidental means of expression, and this way I tell concentrated stories. I often find inspiration in nature, or in fleeting, random events from my daily life. I recreate these transitory moments and restage them as images.”

John K. Raustein, 2012.

Utställningen Ta plats – kvinnorum! i Handarbetets Vänners galleri är populär. De vackra, starka och monumentala bildvävarna efter porträtt av kvinnor gör intryck. Under julhelgen bjuder textilkonstnärerna Astrid Bäckström och…