Josefin Gäfvert ställer ut Försöka bli

HV SkolaHV Galleri 11 september 2017

Josefin Gäfvert ställer ut Försöka bli på Handarbetets Vänner Galleri.

Vernissage 4 oktober kl. 16.00-18.00.

Försöka
bli

handvävda
lägenhetsmattor

2016 tog jag min examen
från Konstfack. Mitt examensarbete ”En matta som liknar mig” visade på hur jag
som väverska alltid finns närvarande i mina vävar
. I mitt senaste projekt
”Ingen matt visit” så har jag undersökt vad som händer om jag anpassar mig och
väver mattor utifrån några stockholmares hem. Jag har vävt mattor som istället
för att likna mig, försöker likna någon annan. Den annars lantliga handvävda
textilen har jag velat förflytta till våran tid och våra hem. En strävan efter att
skapa fler hållbara relationer mellan människor och objekt.

 

Josefin Gäfvert (f.1988) är en
stockholmsbaserad konstnär, men uppvuxen på Gotland där hon också under
sommarsäsongen är verksam. Hon jobbar med den handvävda mattan som konstnärligt
uttrycksmedel och hennes mattor befinner sig i gränslandet mellan hantverk och
konst. Hon intresserar sig för varför vi väver det vi gör och hur man kan skapa
större förståelse och intresse för det handvävda i vårt moderna samhälle.

 

Projektet har genomförts med stöd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor