En Textil historia – en bok om Handarbetets Vänner

10 oktober 2024–28 februari 2025
MINOLTA DIGITAL CAMERA

En Textil historia – Handarbetets Vänner

År 1874 grundade adelsdamen Sophie Adlersparre Handarbetets Vänner. Föreningens syfte var att bevara hantverksmässiga textila traditioner, samtidigt som den slogs för kvinnans rätt till utbildning och att försörja sig själv. Den blev därmed en viktig röst för kvinnors rättigheter, och gav dessutom möjlighet för konstnärligt begåvade kvinnor att uttrycka sig på det estetiska området.

I år fyller föreningen 150 år. Det firas med en praktbok om dess långa historia, med fokus såväl på dess sociala och kulturella betydelse som det avancerade hantverk som utförs vid ateljén. Men det är inte bara en historisk återblick – föreningen har under hela sin existens levt i nära dialog med sin samtid.

I boken får vi möta flera av de välkända konstnärer som i vår tid samarbetat med Handarbetets Vänner, från Ann Edholm och Jockum Nordström till Klara Kristalova. Vi får också lära känna de skickliga hantverkare som omvandlar deras skisser till monumentala konstverk, som visas i offentliga miljöer som FN-skrapan i New York och Kulturhuset i Stockholm. Vi får även en unik inblick i processen och kunskapsöverföringen som sker från mästare till gesäll, lärare och elev.

Här berättas även om arbetet med kyrkliga textilier i dotterbolaget Licium och utbildningarna i textilt hantverk i Handarbetets Vänners lokaler på Djurgården.

Boken blir en vacker, hantverksmässig produkt, med engagerande texter av författare som Bo Madestrand (redaktör för tidningen Form), Cilla Robach (intendent på Nationalmuseum) samt Kerstin Wickman (professor emerita i designhistoria). Den kommer också att innehålla högklassiga nytagna fotografier av Patrick Miller, som skildrar de många vackra konstverk som skapats av kvinnorna i ateljén.

Boken utges hösten 2024 på Arvinius + Orfeus förlag.

Bild: Ann Bötcher. Foto HV Arkiv.