TEXTIL POWER – Inuti

13 april–13 maj 2023

Med utställningen TEXTIL POWER vill Inuti lyfta fram textilens kraft – genom att visa konstnärers separata verk men också genom att fokusera på kollektiva installationer.

Utställningen öppnar med ett vernissage torsdagen den 13 april kl 16-18.

I verket My Everyday har konstnärer från nätverket Nordic Outsider Art samverkat. 208 kökshanddukar är råmaterialet som konstnärer från Finland och Sverige har skildrat sin vardag på. Berättelser i tekniker som applikation, broderi, färgpennor och måleri vecklar ut sig. Samtidigt tar sprakande ryor från ateljéerna plats. Tätt, som odlingar i en koloniträdgård lyser de i en rymd av färger.

Magnus Östling har sedan 2015 broderat en resa genom Sverige i korsstygn – snart har 100 orter sytts i miniatyr. Tovade småfåglar i megaformat har landat i galleriet – en flock skapad av Chang Im Ohlsson. Kanske får du klappa ett pälsdjur, större än du någonsin sett …

Om Inuti

Stiftelsen Inuti grundades 1996 med syftet att skapa en kreativ och tillåtande arbetsplats för konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumtillstånd.

Idag driver Inuti ett galleri, en konstsamling och tre konstnärsateljéer i centrala Stockholm. Sammanlagt arbetar ett 80-tal personer inom Inutis olika verksamhetsområden.

Med tonvikt på konstnärlig frihet är Inuti en plats för professionell, såväl som personlig, utveckling. I samarbeten med personer, institutioner och organisationer inom kultursektorn, både nationellt och internationellt, anordnar Inuti regelbundet utställningar, workshops och projekt.

Inuti galleri presenterar konst, samtal och happenings inom Outsider Art-fältet. Inuti Collection består av fler än 500 verk och är tillgänglig för uthyrning och forskning.

Inutis ateljéer drivs som en daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Samtliga ateljéer erbjuder handledning från yrkesverksamma konstnärer och det finns två konstnärskooperativ.

 

NOA, Nordic Outsider Art
Ett nätverk av fem professionella nordiska organisationer inom Outsider Art verkar tillsammans sedan 2015.

Syftet är att stärka kopplingar mellan aktörer inom Outsider Art i de

nordiska länderna och att utveckla nya metoder för samverkan för ateljéer där konstnärer arbetar med rätt till stöd.
Finska Kettuki är initiativtagare till nätverket. Övriga deltagare är GAIA Museum Outsider Art (Danmark), Kaarisilta (Finland), Inuti (Sverige)och Art Without Borders/ List an landamæra (Island).