Handarbetets Vänners 150 års utställning

10 oktober 2024–15 februari 2025

Handarbetets Vänner 150 år
En textil utställning på Handarbetets Vänner Galleri

10 oktober 2024 – 15 februari 2025

Som en del i firandet av Handarbetets Vänners 150-års jubileum 2024 öppnar en utställning med ett urval av textilkonst, skisser och prover, skapade av Handarbetets Vänner i samarbete med dåtidens och nutidens stora konstnärer som Ann Edholm, Jockum Nordström, Klara Kristalova och Karin Mamma Andersson.
Besökaren får en inspirerande fördjupning inom det textila fältet och dess mångfald av tekniker och uttryck. Att behärska traditionella tekniker och samtidigt vara ständigt nyskapande har gjort att Handarbetets Vänner under hela sin 150-åriga historia befunnit sig i frontlinjen inom det textila fältet.
Genom prover och skisser från tillverkningsprocessen av textila verk ur de senaste 150 årens digra produktion förmedlas olika aspekter av den mångfacetterade verksamhet och det unika arbetssätt som präglat Handarbetets Vänner sedan starten och där hantverksskicklighet såväl som konstnärlig höjd och kunskapsöverföring varit viktiga.
Dessutom premiärvisas ett helt nytt konstnärssamarbete.

Handarbetets Vänner Galleri
Djurgårdsslätten 82-84, Stockholm