Kirsi Mattila blir ny VD på Handarbetets Vänner och Eva Marmbrandt utses som rektor på HV skola.

HV LiciumHV SkolaHV GalleriHV Ateljé 28 januari 2022

Den 1 januari 2022 utsågs Kirsi Mattila till ny VD för Handarbetets Vänner.

Med lång erfarenhet från HV träder hon nu in i rollen som VD för Föreningen Handarbetets Vänner med skola, ateljé och galleri. Uppdraget innebär att ha det övergripande ansvaret för hela HV och leda och utveckla verksamheten för att HV fortsatt ska vara ett världsunikt nav inom det textila hantverket. Vid sin sida har hon Eva Marmbrandt som axlar rollen som rektor för skolan. Eva har varit anställd som verksamhetsledare för skolan och har stor erfarenhet inom utbildningsområdet.

VD Kirsi Mattila är 57 år med en bred mångsidig bakgrund. Hon är en mycket skicklig konstbrodös och i sitt arbete som ateljéchef på HV har hon uppvisat stor förståelse för det textila hantverket och förmåga att tolka konstnärers visioner för att omforma till textila uttryck. Dessutom har Kirsi viktiga kunskaper och erfarenheter inom ekonomi, IT och driftfrågor som är väsentliga på HV.

Rektor Eva Marmbrandt är 62 år och bland annat utbildad i Textil Form på Konstfack. Hon har varit verksam som textilkonstnär under många år samt innehaft olika roller inom det textila utbildningsväsendet. Hon har även varit utbildningsledare på HV.

– Vi välkomnar Kirsi Mattila och är mycket glada över att hon har accepterat rollen som VD. Vi har rekryterat en ledare som trivs med den komplexa verksamheten på HV och som kan blicka framåt och driva verksamheten vidare. Kirsi Mattila kommer fortsättningsvis att vara VD och Ateljéchef. Samtidigt är vi också mycket nöjda med Eva Marmbrandt i rollen som rektor då vi ser henne som en bra skolledare med kapacitet att kvalitetssäkra utbildningarna och utveckla undervisningen. HV har härmed fått ett radarpar i ledningen med stor erfarenhet och ett nyfiket driv vilket gör att vi i styrelsen ser mycket positivt på framtiden för HV, säger styrelseordförande Eva-Sofi Ernstell

För mer information kontakta:
 
Styrelseordförande Eva-Sofi Ernstell, ordforande@hv-textil.se
VD Kirsi Mattila, kirsi.mattila@hv-textil.se
Rektor Eva Marbrandt, eva.marmbrandt@hv-textil.se

www.hv-textil.se.