Tjänster Licium

Nytillverkning och hjälp med renovering?

Licium, som sedan 1952 är ett dotterbolag till Handarbetets Vänner, har producerat liturgisk textil sedan 1940. Licium har alltså lång erfarenhet av nytillverkning och renovering av textilier med hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet.

De sakrala textilierna bör helst förvaras liggande i lådor med skydd av bomullstyg för att bevaras i sitt ursprungliga skick. Trots god förvaring och aktsamhet, slits och fläckas ändå kyrkans textilier när de används och behöver regelbundet ses över och lagas medan de går att rädda.

Vi hjälper till med vårdplaner, ansökningar om tillstånd att renovera samt dokumentation.

Länsstyrelsen handlägger och beviljar tillstånd. De kyrkliga textilierna har alltid betraktats som en värdefull del av den kyrkliga egendomen, ett kulturarv som skall vårdas väl. Redan i den första kyrkoordningen från 1571 föreskrevs att inventering skulle ske en gång per år, för att säkerställa att inget kom bort eller vanvårdades. Förbrukningsartiklar, till exempel vanliga albor och altardukar, faller inte under kulturminneslagen.

I kulturmiljölagen, SFS 1988:950 och SFS 1988:1188, under rubrikerna Kyrkliga inventarier respektive Kyrkliga kulturminnen föreskrivs att tillstånd måste sökas för att ändra, reparera eller avföra kulturhistoriska inventarier som tillhör en kyrka.

Välkommen att kontakta oss för mer information eller ett personligt möte samt för information om att upprätta vårdplan via Handarbetets Vänner Ateljé:

atelje@handarbetetsvanner.se
08-545 686 57

Beställare och Konstnär

Exempel på beställare och konstnärer som vi arbetat med. Se fler referensbilder här.

 • AB Astra, Södertälje Elisabeth Hasselberg-Olsson
 • AB Galleri Aix, Stockholm Jordi Arkö
 • Allm. Pensionsfonden 4:e fondstyrelsen, Stockholm Gösta Werner
 • Allm. Pensionsfonden 4:e fondstyrelsen, Stockholm Björn Wessman
 • Allm. Pensionsfonden 4:e fondstyrelsen, Stockholm Ljubi Lidström
 • Andreas Eriksson
 • Apoteksbolaget, Stockholm Rune Jansson
 • Arbetsförmedlingen, Härnösand Nils Kölare
 • Arkitekturmuseums hörsal Pia Wallén
 • Arkitektskolen i Köpenhamn & CITA
 • ASEA Åsa Bengtsson
 • Asker Kulturhus, Oslo Björn Carlsen
 • Astra AB, Södertälje Elisabet Hasselberg-Olsson
 • Bankgirocentralen, Stockholm Birgit Broms
 • Berga Örlogsskolor Gösta Werner
 • Biografen Forellen, Bollmora Åke Pallarp
 • Biopalatset, Salon 1, Stockholm Gertrud Olsson
 • Bjorndal Skole, Oslo, Norge Björn Carlsen
 • Blekinge flygflottilj, F17
 • BOA, Oskarshamns kärnkraftverk Bertil Berg
 • Bokförlaget Natur och Kultur Olle Bonniér
 • Botkyrka gymnasium Pär Andersson
 • BPA, Stockholm Kaisa Melanton
 • Byggnadsstyrelsen Olle Kåks
 • De nordiska staternas EU-kontor, Bryssel, Belgien Laris Strunke
 • Designhögskolan, Umeå Spegling
 • Drottningholms slottskapell Gunilla Lagerhem-Ullberg
 • Ersta diakonisällskap Björn Wessman
 • Familjebostäder Ulrika Mårtensson
 • Finansdepartementet, Stockholm Kv. Björnen Ulla Schumacher-Percy
 • FFNS-gruppen Hans Krondahl
 • FN, New York Ann Edholm
 • Folkets hus, Gävle Peter Kautzky
 • Folkets Park, Götene Åsa Bengtsson
 • Forskningsnämnden, Stockholm Nalle Werner
 • Fortifikationsförvaltningen, Eskilstuna Kaisa Holmstrand
 • Försvarsmakten, F21
 • Försvarsmakten Livgardet Kristina Holmgård
 • Försäkringskassan, Skutskär Bo Trankell
 • Försäkringsrätten, Handen Agneta Flock
 • Gångsätraskolans aula, Lidingö Felix Hatz
 • Göteborgs universitet, inst. För slöjd och hushsv. Lillevi Hultman
 • Göteborgs universitet, Renströmsparken Alf Lindberg
 • Handelshögskolan, Göteborg Agneta Goes
 • Helsingborgs museer, Dunkers kulturhus Olle Bonniér
 • Historiska Museet och Statens Konstråd Ann Hamilton
 • Holmia skole, Oslo, Norge Björn Carlsen
 • Hotell Royal Viking Lars Lindgren
 • HTF, Stockholm Jordi Arkö
 • HTF, Stockholm Björn Wessman
 • Hypoteksbanken, Nyköping Christina Håkansson
 • Högskolan Dalarna, Vårdskolan, Falun Linda Gustavson
 • Högskolan Karlstad Peter Zennström
 • Högskolan Örebro, Måltidens hus, Grythyttan Nameth
 • IBM, Kista Pontus Ljungberg
 • IF Metall Jordi Arkö
 • Islands Riksbank Pi Eriksson
 • Jenny Nyström-skolan, Kalmar Lizzie Olsson-Arle
 • KA2, Karlskrona Agneta Hill
 • Karolinska sjukhuset, Stockholm Karin Ek
 • Karolinska sjukhuset, Stockholm George Krallis
 • Karolinska sjukhuset, Stockholm Lennart Rodhe
 • Kemicentrum, Lund Lennart Rodhe
 • Klässbols Linneväveri Lena Bergström
 • Konjungturinstitutet, Stockholm Bo Sällström
 • Konstfack Elis Eriksson
 • Kristofferskolan, Alvik Hans Wigert
 • Kulturhuset, Stockholm Katrine Helmersson
 • Kungliga Akademien för de fria konsterna Kaisa Melanton
 • Kungliga Myntet, Regionmusiken, Stockholm Carl Hampus Bergman
 • Kungliga Operan Ulrika Mårtensson
 • Kungliga Slottet, Audiensrummet Gunilla Lagerhem-Ullberg
 • Kungliga Slottet, Carl XVI Hustafs Jubileumsrum Ninni Sandström
 • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Atti Johansson
 • Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Anna-Karin Bylund
 • Kustartilleriet Ingegerd Möller
 • Landsarkivet, Uppsala Anette Fahlsten
 • Lars Wallin
 • Lilla Aska griftesgård, Linköping Olle Nyman
 • Linköpings universitet Lillevi Hultman
 • Litteraturens Hus, Oslo May Bente Aronsen
 • LM Ericsson Telefon AB Tom Krestensen
 • LM Ericsson Telefon AB Åsa Bengtsson
 • Luleå-Kallax flygterminal John Thorgren
 • Luleå Gymnasium Karin Mamma Andersson
 • Luleås Tekniska universitet Margareta Bergstrand
 • Länsförsäkringsbolagen AB, Stockholm Björn Wessman
 • Länsskattemyndigheten, Linköping Lars Byström
 • Länstyrelsen, Nyköping Madelaine Pyk
 • Lärarhögskolan, Uppsala Ulla West
 • Mariakyrkan, Sigtuna Ingegerd Möller
 • Markstridsskolan Henrik Dahlström
 • Mjölby Folkets park Ingegerd Möller
 • Moderna museets filmsal Pia Wallén
 • Musikhögskolan, Malmö Peter Dahl
 • Musikhögskolan, Stockholm Kjell Andersson
 • Nacka aula, Nacka Åsa Bengtsson
 • Nasjonalmuseet, Oslo May Bente Aronsen
 • Nationalmuseums samlingar/Bengt Julins fond Edna Martin
 • Nobel Forum Keiko Anagrius
 • Nordic Bank, London Åsa Bengtsson
 • Norska Banken, Oslo, Norge Peter Dahl
 • Pharmacia & Upjohn, Kungsängen Monica Nilsson
 • Pharmacia, New York, USA Birgit Broms
 • Posten, Skutskär Veronica Nygren
 • Postens terminal, Tomteboda, Solna Bo Swenson
 • Postens terminal, Tomteboda, Solna Olle Nyman
 • Postens terminal, Tomteboda, Solna Roland Kempe
 • Postgirot, Stockholm Ulf Gripenholm
 • Restaurant Hasselbacken, Stockholm Peter Dahl
 • Riche Christian Falk
 • Riche Handarbetets Vänner
 • Rådhuset, Stockholm Eva Rodenius, May Bente Aronsen
 • Shell May Bente Aronsen
 • SIF, Stockholm Åsa Bengtsson
 • SIF, Stockholm Peter Dahl
 • Sjukhus i Tokyo George Krallis
 • Sjukhus i Tokyo Kieiko Anagrius
 • Spånga kyrka Viviann Stenlund
 • Stadsrådsberedningen, Rosenbad, Stockholm Peter Dahl
 • Stena Line Lennart Aschenbrenner
 • Sthlms. Läns landsting, Hälso och sjukvårdsnämnden Roland Kempe
 • Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, Stockholm Olle Borg
 • Stiftelsen i Wanås Ann Böttcher
 • Stockholms planverk Helmtrud Nyström
 • Stockholms sjukhem Bo Swenson
 • Stockholms stadshus Kaisa Melanton
 • Stockholms stadsteater Vingar
 • Stockholms universitet, Frescati Nils Kölare
 • Stockholms universitet, Instit. För biologi, Frescati Ulf Gripenholm
 • Stortinget, Oslo Sissel Blystad
 • Sun Rural Ogata hotel, Akitaken, Japan Åsa Bengtsson
 • Svea Hovrätt, Stockholm Olle Bonniér
 • Svea Livgarde Kristina Holmgård
 • Svenska ambassaden i Riad, Saudi Arabien Bo Larsson
 • Svenska ambassaden i Tokyo, Japan Peter Dahl
 • Svenska ambassaden i Tokyo, Japan Olle Borg
 • Svenska ambassaden i Vilnius, Litauen Elisabet Oscarsson
 • Svenskt fjäll och samemuseum Britta Marakatt-Labba
 • Sveriges facklärarförbund Gösta Werner
 • Sveriges Geologiska Undersökningar, Uppsala Ingegerd Möller
 • Sveriges riksbank Tom Krestensen
 • Sveriges Riksdag Peter Dahl
 • Sveriges Riksdag Ingegerd Möller
 • Sveriges Riksdag Evert Lundqvist
 • Sveriges Riksdag Siri Derkert
 • Sveriges Riksdag, EU delegaternas konf.rum Kaisa Melanton
 • Sveriges Riksdag, Plenisalen Elisabet Hasselberg-Olsson
 • Södra Skånska regementet, P7
 • Södertälje tingsrätt Gerd Ekdahl
 • Tandvårdshögskolan, Malmö Ann Böttcher
 • Tekniska Nämndhuset, Stockholm Lars Srensted
 • Tensta gymnasium Veronica Nygren
 • Tensta gymnasium Tom Krestensen
 • Tingsrätten, Malmö Ulla Hammarsten
 • Trygg Hansa Protektum, Arlanda stad Åsa Bengtsson
 • Trygg Hansa, skadecenter Nils Kölare
 • Trygg Hansa, Örebro Åsa Bengtsson
 • Tyresö församling, Bollmora kapell Maria Silfverhielm
 • Umeå universitet Curt Asker
 • Uppsala universitet, Placksbacken Petter Zennström
 • Uppsala universitet, Placksbacken etapp II Skog
 • Uppsala universitet, Stockholms Nation Kristina Holmgård
 • Vantörs kyrka, Bandhagen Maria Silfverhielm
 • Wasa försäkringskontor, Solna Pelle Lothén
 • Wasamuseet, Stockholm Kicken Ericson
 • Vara Konserthus Anders Widoff
 • Våler Ungdomsskole Gunvor Nervold Antonsen
 • Vägverket, Borlänge Åke Törner
 • Vänersborgs sjukhus, andaktsrum Helmtrud Nyström
 • Vänerskolan, Vänersborg Caje Huss
 • Wärdshuset Stallmästargården, Stockholm Ewy Låås
 • Västerås stadshus Eva Rodenius
 • Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Stockholm Nisse Zetterberg
 • Sala lasarett Ina Almegård