Portfolio och arbetsprover

HV Skola 24 mars 2020

En fråga vi ofta får i samband med våra antagningsomgångar är :"Vad ska jag visa i min portfolio?". I den här artikeln kommer vi att visa exempel som kan hjälpa dig på traven.

Till din ansökan till HV Skola vill vi att du skickar in en portfolio som visar din kreativa förmåga. Vi vill också att du löser en uppgift som du skickar in bilder av. I din portfolio vill vi att du skickar in bilder på arbeten som visar ett varierat urval av dina färdigheter. Du presenterar arbeten/projekt utförda i valfria tekniker och material, fördelade över fyra sidor.

SÅ VAD SKA JAG VISA?
Det kan exempelvis vara textila arbeten, idéskisser, foton, teckningar, kroki eller collage. Minst ett arbete bör dock vara en handritad skiss eller teckning utförd i blyerts, tusch, kol eller krita.
———————————————————————————
TIPS! För att underlätta så har vi fått medgivande att visa några tidigare studerandes portfolios som de skickade in i samband med sin ansökan till HV Skola. I bildspelet ovan har vi bifogat en portfolio inskickad av en person som sökte och blev antagen till Textilhantverk basår – vävning samt en person som sökt och kom in på Textilhantverk basår – sömnad.
———————————————————————————