Historiska Museet, Licium 100 år, 2004

HV Licium

"Aloud", installation av Ann Hamilton.

På uppdrag av statens konstråd inbjöds den amerikanska konstnären Ann Hamilton att göra en konstinstallation på Historiska museet i samband med Liciums 100-årsjubileum och utställningen ”Textil konst för själen”.