Konstbroderad krage till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

HV Ateljé
Akademiska kragar används inom akademier samt inom högskola – och universitetsvärlden, och är en del av  högtidsdräkten. Kragen är i svart sammet och broderi med svart silke, och monteras direkt på fracken. Utformningen av...

Akademiska kragar används inom akademier samt inom högskola – och universitetsvärlden, och är en del av  högtidsdräkten. Kragen är i svart sammet och broderi med svart silke, och monteras direkt på fracken. Utformningen av kragen kan se olika ut beroende akademi, universitet, fakultet och lärdomsgrad. Endast ett fåtal brodöser i Sverige har den hantverks – och tekniska kompetens som krävs för denna typ av broderi. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en av de Kungliga Vetenskapsakademierna i Sverige. 

Arbete utfört av Viola Edin. 

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…

Textil konstverket Munnen är tillverkad av Handarbetets Vänner Ateljé efter förlaga av konstnären Klara Kristalova. (Foto Carl Eldhs museum.)