Kungl. Operan, Rotundan, 2002

HV Ateljé

Uppdrag genom Statens Konstråd i samarbete med Ulrika Mårtensson.

Utförd av Gunnel Andersson, Gun Aschan och Anna Eriksson.

Den textila utsmyckningen består av 5 delar:

– Akustikdraperier som löper längs väggarna som kan dras åt sidorna då rummets akustik måste regleras
– Transparenta gardin som löper framför fönstret som kan dras åt sidorna
– Mörkläggningsgardinen soma döljs i 2 stackningsbås då den inte används
– Sex stycken vertikala textila paneler (för låga frekvenser) som hänger med distans framför den gamla fasaden. Dessa går att skjuta åt sidorna på vardera sidan om scenöppningen
– Ridån

Sommaren 2023 fick Handarbetets Vänner uppdraget att renovera Kungliga Konstakademiens ordförandestol – Presesstolen. Klädseln och guldbroderiet gick dock inte att laga. I stället har den rekonstruerats med den ursprungliga klädseln…

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…