Nu är ansökan öppen till våra heltidsutbildningar. Sök senast 15 april. Läs mer och ansök här!

Kungl. Operan, Rotundan, 2002

HV Ateljé

Uppdrag genom Statens Konstråd i samarbete med Ulrika Mårtensson.

Utförd av Gunnel Andersson, Gun Aschan och Anna Eriksson.

Den textila utsmyckningen består av 5 delar:

– Akustikdraperier som löper längs väggarna som kan dras åt sidorna då rummets akustik måste regleras
– Transparenta gardin som löper framför fönstret som kan dras åt sidorna
– Mörkläggningsgardinen soma döljs i 2 stackningsbås då den inte används
– Sex stycken vertikala textila paneler (för låga frekvenser) som hänger med distans framför den gamla fasaden. Dessa går att skjuta åt sidorna på vardera sidan om scenöppningen
– Ridån

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…

Textil konstverket Munnen är tillverkad av Handarbetets Vänner Ateljé efter förlaga av konstnären Klara Kristalova. (Foto Carl Eldhs museum.)