Markstridsskolan, 2014–2015

HV Ateljé

Handbroderad fana till Markstridsskolan utförd av Louise Peribert 

Fredagen den 6 februari 2015 spikades fanan till Markstridsskolan på Armémuseum. Fanan som är utförd på Handarbetets Vänner skall sen levereras under högtidliga former till Markstridsskolan. Den som överlämnar ett fälttecken är normalt H.M. Konungen, Överbefälhavaren eller av ÖB utsedd general/amiral. Produktionen av fanan startade i april 2014 och har utförts av konstbrodösen Louise Peribert efter en förlaga av konstnär Henrik Dahlström. Bottentyget är av flaggsiden och broderitråden är av silke.

Markstridsskolans fana är enkelsidig och de två bottentygen är sammanfogade med intarsia. Även spjutspetsen är infälld med denna teknik och plattsömmen döljer sedan intarsiafållen och gör fanans åt- och frånsida lika vackra. Fanan har förstärkningar i över- och nederkant mot stången och är märkt med symbolen för HV ateljé, brodösens initialer samt årtal för tillverkning.

Intarsiaarbetet görs innan fanan spänns upp i en syram. Arbetstiden är 815 timmar som utfördes mellan april 2014 och januari 2015.

Jockum Nordström – Liljevalchs

Konstnärssamarbete med Jockum Nordström. Ett av två textila verk som Handarbetets Vänner Ateljé skapat i nära samarbete med Jockum Nordström. Verket ingick i Jockum Nordströms utställning Inga papper, Inga pengar…

Klara Kristalova och Skellefteå Kulturhus

Textilt verk i applikationer i samarbete med Klara Kristalova, till Skellefteå Kulturhus Sara, 2021. I Sara Kulturhus i Skellefteå hänger konstverket ”Allt är liv”, varav två av verken ”Bladet” och ”Kvinnan”…