Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få en enhetlig och tydlig bild av Handarbetets Vänner. Dessa riktlinjer handlar om hur vi går tillväga för att implementera vår visuella identitet och säkerställa att vårt varumärke alltid upplevs som konsekvent i all vår externa kommunikation.

Här kan du ladda ner logotyper och kvalitetsmärke