Nu är ansökan öppen till våra heltidsutbildningar. Sök senast 15 april. Läs mer och ansök här!

Yh-myndigheten gjorde studiebesök på HV Skola!

HV Skola 23 april 2013

Myndigheten för yrkeshögskolan, Yh, besökte HV Skola den 12 april.

Generaldirektör Pia Enochsson, utredare Anna Haglund, utbildningshandläggare Peter Gates och pressansvarig Kristina Granqvist från Yh-myndigheten besökte skolan under en dag och samtalade med studerande och lärare.

Besöket syftade till att ge myndigheten en uppfattning om utbildningarnas mål och innehåll samt vilka möjligheter de studerande har på den framtida arbetsmarknaden.

Från skolan deltog rektor, representanter från HVs styrelse, lärare, nuvarande och tidigare studerande som berättade om sitt yrkesliv efter HV.

Många startar egen verksamhet, får textila uppdrag, ställer ut, samarbetar med arkitektkontor, eller söker sig vidare till högskolan och läser textilvetenskap eller vidareutbildar sig på textilhögskolan i Borås.

Vill du utforska det textila fältet? Den 15 januari öppnar vi anmälan till HVs kortkurser för läsåret 24-25. Bland årets nyheter hittar du Jubileumskursen Textila Värden, en kurs som sätter…

I grundkursen i bildvävning får du en första inblick och förståelse för material, form och teknik. Du får pröva dig fram till ditt personliga uttryck och väva bild efter egen…