Konstsömnad fortsättningskurs lll 2011–2012

HV Skola 23 maj 2011

Vi är glada för att Konstsömnad fortsättningskurs lll har funnit sin form och har fått så positiva lovord i utvärderingarna.

Konstsömnad fk lll är påbyggnadskursen för dig som gått Konstsömnad fk ll här på HV Skola. I kursen får du, under ledning av olika gästföreläsare – var och en expert inom sitt område – möjlighet att använda och utveckla dina tidigare kunskaper. Kursen ges för fjärde gången och har nu utvecklat sin form. Gensvaret från det gångna läsåret 2011–2012 har varit genomgående positivt.

Här kommer några citat från årets utvärderingar:

Bra att göra nedslag i så många tekniker. I allmänhet mycket skickliga lärare som gärna och mycket delat med sig av sin kunskap.

Inspirerande kurs!

Trevligt och professionellt bemötande.

Välkommen att anmäla dig till kursen genom att sätta in 300 kr på PG 85 9110-9. Uppge namn, adress, telefon dagtid, personnummer, e-postadress och kursens namn.

 Om du har frågor kontakta kansli på kansli@hvskola.se eller på tel: 08-545 686 50.