Föreningen Handarbetets Vänner grundas

År 1874 grundas Föreningen Handarbetes Vänner av friherrinnan Sophie Adlersparre. Handarbetets Vänner är det första företag i Sverige att bildas och drivas av kvinnor, i en tid när den allmänna rösträtten fortfarande ligger decennier bort. Sophie Adlersparre brann för kvinnors rätt till utbildning och försörjning och för det textila hantverket. Syftet med föreningen var att utveckla och sprida det svenska textila hantverket och kulturarvet och samtidigt ge unga kvinnor möjlighet att försörja sig. Omkring sig har hon ett starkt kollektiv av kvinnor som tillsammans startar upp och driver föreningen med stort engagemang. 

Handarbetets Vännner skapar den monumentala väven ”Minnet av ett Landskap” till Plenisalen i Sveriges riksdag i samarbete med konstnären Elisabeth Hasselberg-Olsson. Lin samlades in från folket i Sverige till väven,…

1952 köper Handarbetets Vänner Licium, en ateljé för tillverkning av kyrklig textil. Licium, som hade grundats av de tidigare medarbetarna av Agnes Branting och Mimmi Börjesson år 1904, blir nu…