Tidslinjen

Här lyfter vi händelser, verk och personer ur vår rika historia. Tidslinjen växer fram under året, häng med!

1874
Föreningen Handarbetets Vänner stiftas
Föreningen Handarbetets Vänner stiftas

År 1874 grundas Föreningen Handarbetes Vänner av Sophie Adlersparre. Handarbetets Vänner är det första företag i Sverige att bildas och drivas av kvinnor, i en tid när den allmänna rösträtten fortfarande ligger decennier bort. Omkring sig har hon ett starkt kollektiv av kvinnor som tillsammans startar upp och driver föreningen med stort engagemang. Syftet var att utveckla och sprida det svenska textila hantverket och kulturarvet och samtidigt ge unga kvinnor möjlighet att försörja sig. Verksamheten utgår från föreningens Byrå belägen på Drottninggatan 36. Föreningen huserar på olika adresser kring Brunkebergstorg under slutet av 1800-talet.

SJ

Medarbetarna på HV fick gratis resor på SJ under föreningens två första år. På så sätt kunde de resa ut till olika delar av Sverige för att leta upp intressanta tekniker och mönster.

1878
Silvermedalj i världsutställningen i Paris 1878

På världsutställningen i Paris 1878 deltog Handarbetets Vänner och fick silvermedalj. Föreningen representerades på världsutställningen av Selma Giöbel, dåtidens främsta kvinnliga konsthantverkare, som arbetade under några år som lärare på HV.

1880
Jugendstilen

HVs mönster blir allt mer inspirerade av jugendstilen. HV gör inredningar till högrestånds-miljöer och påbörjar arbetet med kyrkliga textilier.

1882
1891
Agnes Branting
Agnes Branting

Agnes Branting blir direktris och konstnärlig ledare. Med Agnes Branting kom den kyrkliga textilen att spela en allt större roll på HV. 

1900
Kräftfisket av Carl Larsson
Kräftfisket av Carl Larsson

HV producerar ett av de första stora monumentalverken Kräftfisket av Carl Larsson. Gobelängen visas på världsutställningen i Paris där Handarbetets Vänner belönas med två guldmedaljer och ett stort antal medarbetarpriser..

1904
Licium grundas

Firma Licium som fokuserar på kyrklig textil startas av Agnas Branting och Mimmi Börjesson från HV.

Carin Wästberg

Carin Wästberg tar över som Direktris efter Agnes Branting.

1905
HV-tekniken

Carin Wästberg och Maja Sjöström utvecklar tillsammans den så kallade HV-tekniken, en förenklad variant av gobelängteknik som som effektiviserar arbetet med bildvävar. Tekniken används till möbeltyger och gobelänger.

1910
1910-20-tal

Handarbetets Vänner har flera inredningsuppdrag för stora offentliga byggnader som Stockholms rådhus, Patent- och registreringsverket och Engelbrektskyrka

1915
Stadsbidrag för undervisning

HV får från och med nu stadsbidrag för att bedriva undervisning. Vävlärarinneutbildning och hantverksutbildningar i vävning och sömnad bedrivs på skolan under kommande decennier.

1919
Inflytt på Djurgården

Flyttar in i lokalerna på Djurgården där verksamheten fortfarande bedrivs. En extra våning byggdes på den rosa fastigheten för att rymma ateljéverksamheten.

1930
1930-40-tal

Vävning av möbeltextilier, gardiner och mattor till bla Stockholms konserthus, Högsta domstolen och Göteborgs Stadsteater.

Utställningar

Deltar i utställningar runt om i Sverige och världen tex Stockholmsutställningen 1930, Expo 39 i New York och ”Vår bostad” på Röhsska museet 1939

1931
Greta Gahn tar över som direktris

Carin Wästberg avgår och Greta Gahn tar över som direktris. Greta Gahns utmaning och mål under de kärvare tiderna var att anpassa produktionen för att ”framställa billiga för alla åtkomliga varor” utan att pruta på den konstnärliga kvaliteten.

1934
Sätergläntan

HV går in som delägare i Sätergläntan. Textil på metervara vävs hos HV och Sätergläntan under 30- och 40-talet.

1936
Konstnären Alf Munthe

Konstnären Alf Munthe knyts till HV och är verksam som konstnärlig ledare och lärare till 1950. Från Munthes tid på HV märks uppmärksammade helhetsgestaltningar för Skövde Krematorium och Doprummet på Karolinska Sjukhuset.

1950
1950-70-tal

HV:s fokus blir alltmer på konstnärssamarbeten med stora textilier för offentlig miljö som kommunhus, sjukhus och skolor. Tidstypiska exempel är Siri Derkerts ”Vad sjunger fåglarna???” för Höganäs Stadshus och Olle Baertlings ridå för Kulturhuset i Stockholm.

1951
Edna Martin

Edna Martin tar över som direktris/konstnärlig ledare och knyter samtida konstnärer som Sten Kauppi, Kaisa Melanton, Lenke Rothman och Lennart Rodhe till verksamheten. Edna Martin verkar på HV fram till 1978.

1952
Licium köps av HV

Licium köps av HV och blir ett dotterbolag som fortsätter tillverka kyrklig textil.

1964
Ettårig utbildning för hemslöjdskonsulenter

HV:s Vävlärarinneutbildning upphör när Sveriges slöjdlärarutbildningar förstatligas. 1964 startar HV en ettårig utbildning för hemslöjdskonsulenter som senare utökas till två år.

1974
100 års jubileum

HV firar 100 år med en stor retrospektiv utställning på Liljevalchs Konsthall. Utställningen är en av de mest besökta i konsthallens historia.

1978
Åsa Bengtson

Edna Martin slutar och textilkonstnären Åsa Bengtson tar över som konstnärlig ledare.

1983
Minnet av ett Landskap

HV väver Elisabeth Hasselberg-Olssons ”Minnet av ett Landskap” till Plenisalen i Sveriges riksdag.

1998
Högre textil hantverksutbildning

HV:s treåriga textila hantverksutbildning får den form som den har idag med ettårigt basår i vävning eller sömnad och tvååriga ”Högre textil hantverksutbildning”.

2000
2000-tal

HV skapar storskaliga textila konstverk med samtida konstnärer såsom Jockum Nordström, Ann Böttcher, Karin Mamma Andersson, Ann Edholm och Klara Kristalova. I ateljén utförs även fanor och standar för Försvarsmakten och nytillverkning och renovering av kyrklig textil.

2024