Högre textil hantverksutbildning

Högre textil hantverksutbildning ger dig under två års heltidsstudier möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom textilt hantverk. Utbildningstiden är fördelad på 962 timmar hantverksämnen, 368 timmar färg och form samt 270 timmar teoretiska ämnen.

Du får omfattande praktiska kunskaper i skolans huvudämnen vävning och konstsömnad och du övar upp din självständighet i hantverket ytterligare. Du går kurser i färgning och i skolans färgeri färgar du dina garner och tyger utifrån din egen design. I formkursen utvecklar du din kreativitet och känsla för färg och form och arbetar mot att hitta ett eget konstnärligt uttryck. Du får också teoretiska kunskaper i vävning, bindningslära, konstsömnad, materiallära och textilhistoria och i ämnet ekonomi får du grundläggande kunskaper om småföretagande och de ekonomiska villkoren för att bedriva verksamhet inom det textila hantverksområdet. Du har också möjlighet att inom ramen för utbildningen avlägga gesällprov eller göra det efter avslutad utbildning.

Som avslutande projekt på utbildningen gör du ett examensarbete i vävning och/eller konstsömnad. Efter avslutad utbildning behärskar du flera tekniker och metoder för vidareutveckling och nyskapande inom det textila området.

Många av skolans studerande väljer att efter utbildningen starta egen firma och arbetar med textil och konstnärlig verksamhet i egen ateljé. Det kan handla om att samarbeta med arkitekter, textil design, göra textila beställningsjobb eller delta i konsthantverksutställningar. Utbildningen är också förberedande för vidare konst-, konsthantverks-, mode och/eller textilstudier på högskolor som till exempel Konstfack, Beckmans designhögskola, Borås Textilhögskola och HDK.

Ansökan och antagning

Fakta

Omfattning

Utbildningen är på heltid, dagtid mellan 9:00 och 16:00 och har 800 lärarledda timmar per läsår.

Terminsstart 16 aug 2023
Höstlov 30 okt – 3 nov 2023 (v 44)
Juluppehåll 22 december 2023 – 8 januari 2024 (inkl. självstudietid)
Påsklov 2 apr – 5 apr 2024
Skolavslutning 2 juni 2024

Behörighetskrav

För att söka till utbildningen ska du ska ha gått ut Textilhantverk Basår – Vävning på Handarbetets Vänners Skola eller ha motsvarande kunskaper och färdigheter. För att antas till utbildningen krävs goda förkunskaper inom vävning (200h), bindningslära (50h), och konstsömnad motsvarande minst kortkurs, grundnivå, Handarbetets Vänner Skola. Förkunskaper inom färg och form är meriterande.

Om du vill testa om du uppfyller kraven för att söka till Högre textil hantverksutbildning kan du ta vårt självskattningstest som du finner här.

Om du har blivit antagen med förbehåll om komplettering får du alltid ett meddelande med information om hur du blir behörig. Antagningen gäller då med reservation för att du uppfyller behörighetskraven innan terminsstart.

Antagningsförfarande

Du ansöker med arbetsprover inkl. en kort uppgift, cv och ett personligt brev. Vi tittar på din erfarenhet, din motivation och din känsla för färg och form. Du finner mer information om antagningen i vår FAQ.

Kursavgift

Kursavgiften är 15 000 kr/termin (med reservation för ändringar av avgiften). Vissa materialkostnader tillkommer. Utbildningen är CSN-berättigad och du kan söka studiemedel på högskolenivå.

Utbildningsbevis/intyg

Efter avslutad godkänd utbildning får du ett utbildningsbevis med betyget godkänd eller icke godkänd.

Ansökningsperiod

8 Februari – 17 April 2023

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom vävning och konstsömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teoretiska ämnen.

Under det ettåriga basåret får du lära dig att utveckla egna idéer utifrån olika textila tekniker och metoder inom sömnad. Ett hållbart förhållningssätt till de textila materialen och metoderna präglar de olika kurserna. Utbildningstiden är fördelad på 550 timmar hantverksämnen, 150 timmar färg och form samt 100 timmar teori.